HemNyheterAffärerARM klipper med ARM China för att möjliggöra börsnotering

ARM klipper med ARM China för att möjliggöra börsnotering

För att underlätta en framtida börsnotering upphör ARM att driva ARM China som ett samriskföretag.

Det japanska investmentbolaget Softbank har länge gjort klart att de vill avyttra ARM. Efter hårt motstånd från konkurrensmyndigheter övergav Nvidia sina försök att förvärva ARM, varpå Softbank omgående gick ut med att de avsåg börsnotera (IPO) ARM. I ett första steg ersattes dåvarande VD:n Simon Segars av IP-chefen Rene Haas, vars uppgift är att bana väg för en börsnotering. Detta bland annat genom att kapa arbetsstyrkan med 10–15 procent.

Vägen mot en börsnotering är dock inte spikrak. Elefanten i rummet är dotterbolaget ARM China, som sedan år 2020 står under VD och styrelseordförande Allen Wus våld. När det stod klart att styrelsen avsåg avsätta honom anställde Wu personliga livvakter och barrikaderade sig på ARM Chinas kontor, med bolagets sigill i tryggt förvar. I Kina krävs nämligen ett fysiskt sigill för att göra ändringar i bolagets styrelse

Då ARM China inte redovisar några finansiella resultat omöjliggörs en börsintroduktion, något Softbank enligt Financial Times avsett lösa genom att föra över ARM:s andelar till en separat entitet. För att som planerat börsnotera ARM under Softbanks räkenskapsår 2022, som avslutas den 31 mars 2023, måste ARM färdigställa en ekonomisk översyn av företaget under perioden juni–september 2022. Nu rapporterar Nikkei Asia att ARM valt att göra just detta, något ARM tillskriver just redovisningsskäl.

Enligt det nya upplägget är ARM China inte längre ett samriskföretag mellan ARM och kinesiska investmentbolag. Istället klassas ARM China som en investering, där ARM tar del av licensavgifterna från det kinesiska bolaget. På så sätt ska ARM inte längre behöva redovisa ARM Chinas finansiella resultat för ARM:s framtida investerare vid en börsintroduktion.

Ett frågetecken i ARM:s nya upplägg är huruvida ARM China med Allen Wu i spetsen godkänt det. Han Lijie, partner på advokatfirman Katten Muchin Rosenman, påpekar att det oavsett bör stå ARM fritt att överföra sina tillgångar till en separat entitet, då det är tillåtet i Storbritannien där ARM tekniskt sett har sitt säte. Vad Wu och kinesisk lagstiftning säger om saken är dock mindre klart, varför sista ordet ännu kan vara osagt i den bisarra situationen.

Vad som talar för ARM på börsen är att Allen Wu ogenerat ser positivt på att ARM börsnoteras. Det innebär inte att han har för avsikt att släppa kontrollen om ARM China, tvärtom anser Wu att det kinesiska dotterbolaget bör få moderbolaget ARM:s välsignelse att börsnotera självständigt i Hong Kong eller Shanghai.

Det finns ytterligare en aspekt vad gäller ARM:s vara eller icke vara på börsen. Då ARM med sina licenser är en viktig del av teknikindustrin har flera stora jättar såsom Intel, Qualcomm och SK Hynix öppnat för ett konsortium, där ARM ska fortsatt ska kunna verka som ”neutral” part, utan att behöva ta hänsyn till börsmarknaden och aktieägares kortsiktiga vinstkrav.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också