Analys: 2024 året då EUV-litografi lämnar Kina på efterkälken

Den amerikanska drömmen om att förpassa Kina till teknisk stenålder har havererat – men nästa generations EUV-litografi kan ändå hjälpa dra en hård gräns.

Semi14 summerar 2023 – Handelskrig och ambitionslöst Sverige

Vi blickar bakåt på det gångna året, som präglats av en god dos geopolitik, innovationer och en tafatt tekniknation.

Pan-europeiskt samarbete inom halvledare är möjlighet för Sverige

När nya partnerskap formas mellan Sachsen, Flandern och Auvergne-Rhône-Alpes ska Sverige visa framfötterna, menar Jonas Sundqvist.

KTH Kista flyttas – professorer inte imponerade

Semi14 tar pulsen på professorerna Mikael Östling och Carl-Mikael Zetterling strax efter att flyttnyheten offentliggjorts.

Silicon Saxony – Dresdens framträdande roll i halvledarindustrin

Från Jan Guillou till murens fall och idag. Jonas Sundqvist kåserar i Dresdens framträdande roll i EU:s halvledarambitioner.

Debatt: Sverige inför ett vägskäl – en ny riktning efter Chips Act

Med offentlig-privat samverkan menar Jonas Sundqvist att KTH Electrum och Kistas näringsliv kan bli Sveriges hubb inom halvledarforskning.

KTH-professor om flytt till huvudcampus: ”Saknas ekonomiska argument”

Carl-Mikael Zetterling ifrågasätter ledningens ekonomiska argument och ser en flytt av KTH Kista som ett dråpslag för Sverige som tekniknation.

ASML:s framgångsår 2023 och utsikterna för 2024

Jonas Sundqvist och Abhishek Kumar Thakur gräver i vad som ligger bakom ASML:s framgångar och när bolaget väntas gå om Applied Materials.

Analys av SMIC:s 7 nanometer och vägen framåt för Kina

SMIC kan producera kretsar på "7 nanometer" i stor skala. Vad blir nästa steg och kanske främst – hur når de dit?

Semi14 testar: andra generationens DDR5

Vi tar till ny hårdvara från Intel och Kingston för att se hur långt DDR5 har kommit sedan lansering.

Mikael Östling på KTH om SweGan och svenskt kiselkarbid

Professorn på Kungliga Tekniska Högskolan kommenterar svensk produktion av kiselkarbid och vår roll i EU.

Sveriges enda halvledarmedia fyller ett år

Semi14 fyller ett år och vi vill rikta ett stort tack till dig som följt oss. Nu stakar vi ut den redaktionella inriktningen för det kommande året.
Annons