HemNyheterAffärerARM uppges vilja åsamka Qualcomm maximal skada genom stämning

ARM uppges vilja åsamka Qualcomm maximal skada genom stämning

En del i ARM:s stämning av Qualcomm är att hämnas efter att affären med Nvidia gick i kras – enligt Qualcomm.

Det var inte länge sedan ARM skickade in en stämningsansökan mot Qualcomm, där den senare anklagas av den förstnämnda för att efter förvärvet av Nuvia olovligen ha överfört ARM-licensen till moderbolaget. ARM yrkar på att processorjätten Qualcomm ska destruera alla Nuvia-designer som utvecklats under det påstådda licensbrottet – ett potentiellt dråpslag för Qualcomm vars systemkretsar från 2023 och framåt ska använda CPU-arkitekturer signerade Nuvia.

När Qualcomm den 26 oktober levererar sitt försvar är det ett 80 sidor långt dokument (PDF) med egna anklagelser. Först att få nys om detta vara Dylan Patel på Semianalysis, en välrenommerad analytiker i halvledarbranschen, som beskriver det juridiska dokumentet som det mest underhållande han läst. Däri anklagas ARM för att radikalt vilja ändra sin affärsmodell, men också att de hämndlystet vill skada Qualcomm så mycket som möjligt.

Det första som skulle påverka industrin i stort är ARM:s påstådda planerade förändring av sin licensieringsmodell. I dagsläget licensierar företag som Qualcomm intellektuell egendom (IP) från ARM, såsom en CPU-arkitektur, för användning i sina egna skräddarsydda systemkretsar. Framgent ska företaget vilja flytta över licenskostnaden direkt till OEM-kunderna, de som tillverkar exempelvis en telefon eller server med en ARM-baserad systemkrets från tredjepart.

I praktiken skulle den påstådda licensmodellen innebära att den som vill tillverka en produkt med ARM-processor behöver en separat licens. Den nya modellen som uppges börja gälla från 2025 och framåt ska redan ha stött på motstånd. Enligt Qualcomm ska ARM ha hotat ”åtminstone en OEM-tillverkare” med att helt stängas ute från marknaden om de inte anskaffar en licens för användning av ”ARM-kretsar från Qualcomm eller någon annan leverantör”.

It seems that Arm is effectively bundling its other IP with the CPU IP in a take-it-or-leave-it model. That would mean Samsung’s licensing deal with AMD for GPU or Mediatek with Imagination GPU is not longer allowed after 2024.

– Dylan Patel på Semianalysis

Förutom att ta till ett nytt grepp kring vilka som ska betala för en licens anklagas ARM för att vilja vrida åt armen ytterligen på deras befintliga licensinnehavare. Enligt Qualcomm ska framtida licenser tvinga kunder att köpa ett helt paket med arkitekturer ur familjerna Cortex (CPU), Mali (GPU och Image Signal Processor, ISP) och Ethos (Neural Processing Unit, NPU) för maskininlärning. Förutom att köpa en paketlicens ska utvecklaren av systemkrets i fråga även åta sig att använda samtliga i sin tilltänkta kretsdesign. De ska således inte kunna äga en licens men avstå från att använda en av arkitekturerna, till förmån för en egenutvecklad eller en arkitektur från en konkurrent till ARM.

ARM terminated the NUVIA agreements just three days before ARM publicly announced the failure of its merger transaction with NVIDIA—a deal that Qualcomm and many others in the industry had opposed. This timing suggests that, in part, ARM was seeking payback for Qualcomm’s public opposition to the NVIDIA deal.

February 1, 2022 (but not received by Qualcomm until February 4, 2022), ARM terminated, effective March 1, 2022, the NUVIA ALA and TLA license agreements and demanded that NUVIA and Qualcomm destroy all ARM Confidential Information, and certify by April 1, 2022 that they had complied with ARM’s demands. Prior to the February 2022 letter, it had been over six months since ARM last suggested that NUVIA or Qualcomm violated NUVIA’s license agreements. ARM’s demand came out of nowhere, especially as ARM had continued to support Qualcomm in the development of the technology acquired from NUVIA.

– Qualcomm

Anklagelserna om en ännu inte officiell licensmodell sällskapas av en hel dos drama. Enligt dokumentet ska ARM ha kommunicerat att de sagt upp Nuvias licens den 4 februari, blott tre dagar innan Nvidia gav upp försöken att förvärva ARM. Detta efter att ha stött på patrull i form av konkurrensmyndigheter, efter att bland annat Qualcomm högljutt kritiserat det tilltänkta förvärvet.

Qualcomm menar att timingen var både planerad och en hämndaktion. Redan januari 2021 köpte Qualcomm designbolaget Nuvia, vars ARM-baserade Phoenix-kärna uppges vara tillräckligt bra för att ta upp kampen mot marknadsledaren Apple. ARM ska således ha väntat över ett år på att Qualcomm skulle hinna integrera Phoenix i sina produktplaner (eng. roadmap) för många år fram i tiden, innan de sade upp licensavtalet. Motivet bakom ska ha varit att tvinga Qualcomm till förhandlingsbordet och att sitta med svarte petter på hand.

Then Nvidia attempted to acquire Arm. Part of that deal included a sweetheart low-margin 20-year license that persists despite the failure of that acquisition. Arm is stuck in a very tough place. RISC-V is eating up the embedded core world with billions of cores shipped already, and the datacenter still has not reached critical mass.

Furthermore, some Arm’s largest customers like Qualcomm are working on custom core architectures. Most customers utilize Arm’s off-the-shelf cores through a technology licensing agreement (TLA). These earn much higher royalties than a custom core which is developed through an architecture licensing agreement (ALA). Some of Arm’s most important Arm customers such as Apple, Nvidia, and Qualcomm all have ALA custom architectures and/or sweetheart deals which limits Arm’s future growth and profitability.

– Dylan Patel på Semianalysis

Enligt Dylan Patel på Semianalysis handlar stämningsansökan inte nödvändigtvis om att ARM hyser ett agg mot Qualcomm specifikt. ARM:s ekonomiska situation är inte den bästa och de är fast i mångåriga kontrakt med låga marginaler, samtidigt som den öppna mikroarkitekturen RISC-V börjat ta andelar på marknaden för mikrokontroller. ARM:s satsning på datacenter, en marknad med höga marginaler, har inte heller hunnit växa till den grad de hoppats på.

Spekulationen till varför just Qualcomm stämdes av ARM är således att den senare efter Nuvia-affären såg en möjlighet att bryta ett mindre förmånligt kontrakt, och omförhandla ett nytt. Det ska påpekas att hela den här historien enbart är Qualcomms sida – ARM själva menar att de under lång tid och vid flera, före och efter utgångsdatum, i god tro försökt finna en lösning med Qualcomm.

Vad som kan sägas med stor säkerhet efter försvarsdokumentet är att det här endast är andra av flera akter i Cirkus ARM & Qualcomm. Fortsättning följer.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också