HemNyheterAffärerARM väntas ta 25 procent av bärbara PC-marknaden till 2027

ARM väntas ta 25 procent av bärbara PC-marknaden till 2027

Redan idag är 14 procent av alla levererade bärbara datorer ARM-baserade och Apple står för en betydande andel.

Persondatorer har traditionellt varit synonymt med mikroarkitekturen x86, där Intel och AMD tack vare licensavtal har ett duopol. Ett alternativ i form av ARM har länge varit på uppsegling och intog på allvar marknaden när Apple år 2021 aviserade att de överger x86 till förmån för egenutvecklade systemkretsar baserade på ARM:s instruktionsuppsättning.

Analysfirman Counterpoint Research rapporterar att 14 procent av världens levererade bärbara datorer är ARM-baserade, varav 9 av 10 är signerade Apple, och det är en siffra som spås öka till 25 procent 2027. Detta tillskrivs allt bättre kompatibilitet med operativsystemet Windows, där ett idag ännu inte helt klockrent stöd för mjukvara fortfarande är ett hinder för såväl konsumenter som företag att inhandla en ARM-baserad dator.

Förutom att Microsoft arbetar på att förbättra ARM-stödet i Windows pekar Counterpoint Research på ett digert arbete i tillverkarledet. Vid sidan om stöd från datortillverkare (OEM/ODM) som länge velat se ett alternativ (till Intel och AMD /reds. anm.) är telefontillverkarna på väg in på marknaden med sin mångåriga expertis på ARM, både vad gäller att designa plattformar och att ta fram skräddarsydda systemkretsar.

Förutom förbättrat mjukvarustöd och uppbackning i tillverkarledet anges flera fördelar med ARM, som väntas bidra till dess genomslag på PC-sidan. Den första handlar om det faktum att dessa kan skräddarsys efter behov (vilket är möjligt på relativt kort tid tack vare standardiserade IP:n /reds. anm.), medan de processorer Intel och AMD har att erbjuda är färdiga paketlösningar där kunderna själva har små möjligheter att påverka utvecklingen ens i ett tidigt skede.

Den andra fördelen är att ARM erbjuder bättre energieffektivitet och därmed längre batteritid än x86. Att en ARM-baserad systemkrets är bättre ur det avseendet än något från Intel och AMD är ingen naturlag, men det talas ofta om att ARM har en i grunden ofrånkomlig fördel då det inte dras med samma bagage som x86. Mikroarkitekturen x86 är flera decennier gammal och har en fördel i bakåtkompatibilitet, medan ARM så sent som 2011 började på ny kula med instruktionsuppsättningen ARMv8 som samtidigt gav stöd för 64-bitars minnesadressering.

När 2023 rundas av väntas ARM ha en 15-procentig marknadsandel på den bärbara marknaden, en siffra som tros öka till 18 procent 2024. Den senare siffran sammanfaller med en prognos från Qualcomm, som är en av få ARM-aktörer att idag satsa stort på Windows. Så sent som i höst talade bolagets VD Christiano Amon om att 2024 blir en brytpunkt för vad Qualcomm kallar Windows on Snapdragon, något han skrev under på med ett påstående om ett ”betydande antal” designvinster.

En ökande andel för ARM har i förlängningen en negativ inverkan på AMD och Intel, vars andelar spås krympa till 14,4 respektive 60 procent. Det här går att jämföra mot siffror för år 2020, innan Apple började inkorporera ARM i sina bärbara datorer, då AMD hade sin högsta marknadsandel i bärbara hittills med 19,3 procent medan Intel stod för 78 procent av marknaden.

Det är dock inte enbart inom bärbara datorer för konsumenter och företag som ARM väntas växa. Arkitekturen har rönt stora framgångar på serversidan, där möjligheten att skräddarsy egna lösningar är än viktigare än i persondatorer. Under 2022 hade Intel en marknadsandel om cirka 71 procent på serversidan, medan AMD låg på 20 procent och ARM-baserade alternativ för resterande 9 procent.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också