HemNyheterHalvledareAsiatiska företag kontraktstillverkar 90 procent av världens chip år 2024

Asiatiska företag kontraktstillverkar 90 procent av världens chip år 2024

Trots västvärldens och Intels satsningar på att släppa beroendet av Asien väntas de asiatiska bolagen växa i marknadsandelar.

Under kretsbristens tidevarv har beroende av Asien för halvledare fått västvärlden att reagera. USA och EU-länderna lockar med mångmiljardbelopp för att TSMC, Samsung och Intel ska bygga inhemska fabriker, i syfte att minska beroendet från öst. Men när Asien redan dominerar och fabriker tar åratal att bygga finns ingen ”quick fix”.

I en rapport från Digitimes framgår att Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ensamt svarar för 55 procent av världens kontraktstillverkade chip. När samtliga aktörer, däribland United Microelectronics Corporation (UMC) med sina 7 procent, på den lilla önationen Taiwan räknas in uppgår siffran till cirka 65 procent. Vidare står Samsung i Sydkorea för 17 procent, medan kinesiska Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) och Huang Group tillsammans har 6 procent av marknaden.

Totalt har de asiatiska aktörerna således cirka 88 procent av världsmarknaden i sina händer. Här är dock värt att nämna att det även inräknar bolagens fabriker utanför Asien. När kretsbristen blev en realitet var samtliga kretstillverkare världen över snabba att reagera med att investera i nya fabriker, då inte minst den redan dominerande skaran aktörer.

Vidare anger rapporten att trots att USA och EU strösslar pengar omkring sig väntas de asiatiska aktörerna växt, för att efter 2023 stå för 90 procent av marknaden. Värt att tillägga att är tillväxten inte nödvändigtvis kommer tillskrivas nya fabriker i Asien, utan att nya anläggningar från Samsung och TSMC i USA och EU också färdigställs.

Bakom resterande marknadsandelar är USA-baserade Globalfoundries klart störst med 7 procent. Elefanten i rummet är Intel, en av världens största kretstillverkare, som dock har en i det närmsta obefintlig närvaro inom kontraktstillverkning. Gigantens jättesatsning kan väntas bära frukt först om ett par år och sannolikt blir det verkliga startskottet för Intel när förvärvet av israeliska Tower Semiconductor går i hamn. Tower Semiconductor fokuserar på specialiserade chip och har en global marknadsandel runt 1 procent.

KällaDigitimes
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också