HemNyheterPolitikASML beläggs med skärpta exportförbud till Kina

ASML beläggs med skärpta exportförbud till Kina

Nederländernas regering inför nya handelsrestriktioner, som nu även omfattar ASML:s mest avancerade litografiverktyg av DUV-typ.

Tidigare under året krokade Nederländerna och Japan arm med USA om att tillsammans ta fram nya handelsembargon mot Kina, i syfte att skjuta den senares halvledarindustri i sank. Efter månader av överläggningar gick den nederländska regeringen under fredagen, den 30 juni, ut med de nya pekpinnarna vad gäller nya exportrestriktioner mot Kina.

Medan tidigare handelsrestriktioner helt stoppat ASML:s möjligheter att leverera litografiverktyg av Extreme Ultraviolet-typ (EUV), som krävs för tillverkning av de mest avancerade kretsarna om 5 nanometer och senare, omfattar de nya även Deep Ultraviolet (DUV). Medan EUV dominerar debatten och framtidsutsikterna är det fortfarande användning av DUV som dominerar inom tillverkning av halvledare, vilket gör de nya reglerna lär bli ett hårdare slag mot Kina.

Den nederländska regeringen tippar på tå runt den nya lagen och pekar inte specifikt ut att den är särskilt utformad för att gälla Kina. Likaså nämns inget företag vid namn utan handelsminister Liesje Schreinemacher låter endast meddela att restriktionerna påverkar ett ”mycket begränsat” antal bolag. Det råder dock inga tvivel vilka parter som påverkas av embargot – ASML och Kina.

Due to these export control regulations, ASML will need to apply for export licenses with the Dutch government for all shipments of its most advanced immersion DUV lithography systems (TWINSCAN NXT:2000i and subsequent immersion systems). The Dutch government will determine whether to grant or deny the required export licenses and provide further details to the company on any conditions that apply.

– ASML i ett pressmeddelande

I ett pressmeddelande meddelar ASML att de nya exportrestriktionerna gäller litografimaskinen TWINSCAN NXT:2000i och senare, som använder sig av immersion litography. Tekniken som varit i bruk i snart 20 år går ut på att belägga kiselskivan med ett flytande medium, med dagens verktyg vatten, som har ett brytningsindex större än ett. Upplösningen vid de litografiska processerna ökar sedan med en faktor lika med vätskans brytningsindex. ASML får fortsatt leverera en maskin med immersion litography, trotjänaren TWINSCAN NXT:1980Di, samt äldre modeller som använder så kallad torr litografi utan ett flytande medium mellan lins och kiselskiva för att öka upplösningen.

De nya reglerna träder i kraft den 1 september 2023 och i teorin kommer ASML fortsatt kunna leverera TWINSCAN NXT:2000i eller mer avancerade verktyg till Kina. Företaget kommer då, likt med EUV-verktygen, behöva ansöka om en exportlicens och att de skulle beviljas för avancerade litografiverktyg är föga troligt. Själva väntar sig den nederländska regeringen att få in cirka 20 ansökningar per år.

Beskedet från den nederländska regeringen fick ett ljummet mottagande av marknaden, där aktien endast tappade i värde med 1,7 procent. Trots att aktörer baserade i Kina är en stor kund menar ASML att restriktionerna inte väntas få någon materiell påverkan på bolagets resultat. Detta kan sannolikt tillskrivas bolagets fyllda orderböcker och att kunder som tidigare haft ett par års väntetid på sina maskiner kan få dessa tidigare än väntat. Med andra ord bör restriktionerna istället påverka ASML på längre sikt.

I ett uttalande från den kinesiska ambassaden i Nederländerna kallas den nya lagen för ett missbruk av exportkontroller, som bryter mot frihandeln och internationella handelsregler. Vidare uppmanas den nederländska regeringen att omedelbart korrigera sina ”missförhållanden” och se den större bilden, för att främja en sund handelsrelation mellan länderna.

KällaASML
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också