HemNyheterPolitikASML: "Tidigare Kina-anställd stal teknik"

ASML: ”Tidigare Kina-anställd stal teknik”

Under flera månaders tid har en nu tidigare anställd i Kina stulit teknisk data från den nederländska litografijätten.

Med nationell säkerhet som motiv vill USA stoppa Kina från att tillskansa sig förmågan att utveckla avancerade halvledare i landet. Detta har på senare tid trappats upp till att USA kraftigt vill begränsa Kinas förmåga att ens bygga ut den inhemska tillverkningskapaciteten, vilket skulle bli ett hårt slag mot ett land som drömmer om att inom några år bli självförsörjande inom halvledare.

We have experienced unauthorized misappropriation of data relating to proprietary technology by a (now) former employee in China. We promptly initiated a comprehensive internal review. Based upon our initial findings we do not believe that the misappropriation is material to our business. However, as a result of the security incident, certain export control regulations may have been violated. ASML has therefore reported the incident to relevant authorities.

I centrum för konflikten står nederländska ASML, världsledare inom litografiska verktyg, som via den nederländska regeringen pressas av USA att begränsa sina exporter till Kina ytterligare. När bolaget redovisar sina resultat för år 2022 framgår att en nu tidigare anställd i Kina olovligen förskansat sig data som rör ASML:s avancerade teknik, och att bolaget till följd av detta kan ha brutit mot de exportrestriktioner som redan är på plats. Enligt uppgifter till Bloomberg ska teknikstölderna ha pågått i månader.

Incidenten i fråga är inte den första där Kina på ett eller annat sätt är inblandat. Förra året lyfte ASML ett varningens finger mot den kinesiska litografitillverkaren Dongfang Jingyuan, som de anklagade för att stjäla affärshemligheter. Bakgrunden till detta var att ASML tidigare stämt XTAL på 855 miljoner USD för detsamma och gick vinnande ur den striden, med resultatet att XTAL gick i konkurs. Rättegången slog även fast att XTAL och Dongfang Jingyuan i allt väsentligt var samma bolag, vilka grundades av en tidigare ASML-ingenjör med en månads mellanrum.

Dongfang Jingyuan är en så kallad ”little giant”, vilket betyder att det är ett företag som anses särskilt viktig för Kinas tekniska utveckling. Företag med denna status får bland annat tillgång till extra förmånliga subventioner, skattelättnader och direkta statliga stöd. Målet för bolaget och i förlängningen den kinesiska staten är att kunna tillverka just de litografiska verktyg som krävs för att producera halvledare, utan att behöva importera sagda verktyg från nederländska ASML eller japanska Nikon, Canon och Tokyo Electron.

Uppgifterna från ASML kommer i kölvattnet av det avtal som slutits mellan USA, Nederländerna och Japan om att ytterligare begränsa exporten av litografiska verktyg till Kina. Än så länge är det endast USA som lågmält bekräftat att ett avtal är på plats, medan de andra parterna uppges trippa på tå runt Kina och arbeta i det tysta för att under våren kunna implementera restriktionerna.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också