HemNyheterHalvledareBilindustrin gynnas inte av sjunkande efterfrågan på konsumentelektronik

Bilindustrin gynnas inte av sjunkande efterfrågan på konsumentelektronik

Den tillverkningskapacitet som kan frigöras när marknaden för konsumentelektronik gynnar sannolikt inte bilindustrin.

Brist på kretsar, chip, började skönjas 2019 och det till följd av åratal av investeringar. Problemet kunde först skönjas inom konsumentprodukter, men när coronapandemin blev verklighet började de påverka många andra sektorer. Situationen uppmärksammades inte nämnvärt förrän den påverkade bilindustrin, där bilaktörernas brist i stort är självförvållad.

I samband med att pandemin svepte över världen drog biltillverkarna kraftigt ned på sina ordrar av chip. Andra branscher plockade snabbt upp den frigjorde kapacitet bilindustrin lämnat efter sig. När den ekonomiska återhämtningen kom snabbare än väntat stod bilbranschen utan chip, men med oförändrad efterfrågan, och stod längst bak i kön hos kontraktstillverkarna som hittat nya kunder. Mentaliteten med just in time-tillverkning bet bilbranschen kollektivt i baken.

De senaste månaderna har världen stått inför stora förändringar, inte minst till följd av kriget i Ukraina. På det tillkommer skenande inflation, stigande räntor och Kinas strikta zero covid-policy, som i omgångar stängt ned stora tillverkningshubbar i landet. Allt detta har lett till en sjunkande efterfrågan på konsumentsidan, varför det spekulerats kring att bilbranschen kan återta den kapacitet den tidigare gav upp.

En nedgång på konsumentsidan är dock ingenting som gynnar bilbranschen, rapporterar den taiwanesiska branschtidningen Digitimes. Rapporten konstaterar det självklara att kretsar för bilar och konsumentmarknaden inte är utbytbara. En annan aspekt är att mycket konsumentelektronik använder kretsar på mer moderna tillverkningsprocesser, såsom spjutspetstekniker runt 10 nanometer och mindre, medan kretsar för bilar i regel är designade för tillverkning på betydligt äldre och billigare processnoder.

Ett annat problem, som egentligen borde vara gynnsamt för bilbranschen, är att efterfrågan på elbilar, avancerade förarassistanssystem (ADAS) och självkörning enligt kategorin SAE Level 2 (hands off) stadigt växer. I samtliga fall krävs fler chip, exempelvis har en elbil runt 200 kretsar fler än en vanlig fossildriven. Detta gör att bilindustrins behov inte skulle kunna mötas ens om den återfick all kapacitet som övergavs i början av pandemin. Efterfrågan på sagda funktioner växer helt enkelt snabbare än biltillverkarna förutspått.

KällaDigitimes
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också