HemNyheterHårdvaraEfterfrågan på bärbara datorer dämpas under 2022

Efterfrågan på bärbara datorer dämpas under 2022

Orderingången på professionella bärbara datorer fortsatt stark medan prognosen för den totala marknaden sviktar.

Försäljningen av bärbara datorer har under pandemin fått sig ett uppsving, men likt mobiltelefoner ser nu en mättnad av marknaden vara på horisonten. Enligt branschtidningen Digitimes kan orderingången hos vissa komponentleverantörer komma att minska med så mycket som 50 procent under årets inledande hälft, med 4,6 procent sämre försäljning mot slutanvändare under årets andra kvartal jämfört med föregående år.

Anledningarna uppges vara flera till antalet. Somliga menar att den ökade efterfrågan till följd av COVID-pandemin mattats av, oroligheterna i Ukraina och de lockdowns som införts i Kina kan ligga till grund för situationen. Andra menar att tillverkarna varit för optimistiska i sina ursprungliga prognoser.

Någon med god insikt i ämnet är OEM-tillverkaren Compal Electronics och dess vice ordförande Ray Chen, som menar att tillverkares dämpade förväntningar på antal sålda enheter inte nödvändigtvis betyder sämre orderingång hos Compal och konkurrerande tillverkare. Chen menar att marknaden för billiga modeller som säljs i stora volymer till exempelvis lärosäten är mättad, medan efterfrågan på dyrare modeller fortsatt är stark.

Att efterfrågan för professionella bärbara datorer med högre prislappar fortsatt är hög är paradoxalt också på grund av pandemin. Efter två år av hemarbete har maskinerna som ursprungligen köptes in för att möta hybridarbetets krav nått vägs ände och närmar sig slutet av sin livscykel – vilket en annan OEM-tillverkare, Wistron, skönjer i att orderingången i segmentet fortsatt är stark.

Den nya informationen får även Digitimes Research att revidera sina prognoser för antal sålda bärbara datorer för helåret 2022. Tidigare väntades 234 miljoner enheter säljas, att ställa mot den nya totalen 228 miljoner. Av dessa väntas 111 miljoner säljas under 2022 års första hälft, med drygt 56 miljoner enheter under årets andra kvartal.

KällaDigitimes
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också