HemNyheterHalvledareEU-projektet ALL2GaN lanseras för kraftelektronik

EU-projektet ALL2GaN lanseras för kraftelektronik

Med två forskningsprojekt ska Infineon och EU stärka inhemsk tillverkning av kraftledare, och standardisera värdekedjan för AI.

Kraftelektronik har kommit högt upp på agendan inom EU, i jakten på självförsörjning och då inte minst för unionens ekonomiskt viktiga fordonsindustri. Det är även ett område som länge förbisetts – Infineon uttalade sig tidigare i år om ”kronisk brist” på investeringar inom kraftelektronik. Sedan dess har nyheter om expansion inom kraftelektronik duggat tätt.

Nu lanseras två EU-projekt för den gröna och digitala omställningen. Den ena kallad Affordable Smart GaN IC (ALL2GaN) har som namnet avslöjar fokus på galliumnitrid (GaN) och kretsar kring att ta fram kostnads- och energieffektiva chip baserade på materialet. Forskningsprojektet i fråga leds av Infineons filial i Österrike, som med en budget om 60 miljoner euro samlar 45 samarbetspartner från 12 länder, däribland Sverige.

GaN technologies are paving the way for applications that drive decarbonization. Applications such as mobile charging, data center power supplies, residential solar inverters and onboard chargers for electric vehicles are at the tipping point. With the All2GaN research project, energy-saving chips made of gallium nitride can now be developed even faster and easily embedded in many applications thanks to the integration toolbox. The research project opens up enormous application potential and creates sustainable benefits.

– Adam White, Division President, Power and Sensor Systems, Infineon Technologies AG

Målet med ALL2GaN-projektet är enligt Infineon att få ned koldioxidutsläppen, något som går att åstadkomma bland annat med galliumnitridens högre verkningsgrad. Genom användning av materialet för bland annat telekommunikation, datacenter, serverfarmar, förnybara energikällor och kraftnät visar beräkningar att det globalt möjligt att minska energiförlusterna med i snitt 30 procent, motsvarande totalt 437 terawattimmar (Twh), beroende på applikation. Detta menar Infineon motsvarar 218 megaton CO2-ekvivalenter.

With this project, we are providing the technologies of tomorrow. With AI research, we are supporting a modern and sustainable industry. This benefits the partners directly and subsequently many other manufacturing sectors. It strengthens the entire industry and know-how location as well as the technological sovereignty in Europe. At the same time, the project also develops the AI skills of employees through training and qualification methods and improves human-machine interaction.

– Thomas Morgenstern, Executive Director Frontend Infineon Technologies AG

Det andra projektet med det nätta namnet Artificial Intelligence in Manufacturing leading to Sustainability and Industry 5.0 (AIMS5.0) leds av Infineon i München, som samlar 53 partner från 12 länder med en budget om 70 miljoner euro. Syftet är enligt Infineon att för första gången standardisera användningen av AI över olika industrier och applikationer. Projektet omfattar såväl hårdvaru- som mjukvarukomponenter och en säker plattform för AI-nätverkande genom hela värdekedjan.

Det är en bred flora av företag som står bakom projekten, alltifrån sådana som renodlat har fokus på halvledare till bankväsenden. För Sveriges del inom ALL2GaN ingår AlixLabs AB, Chalmers tekniska högskola, Ericsson AB, RISE Research Institutes of Sweden och SweGan AB, medan AIMS5.0 innefattar svenska samarbetspartnerna Husqvarna, Luleå tekniska universitetet, Steam Analyze och Skandinaviska Enskilda Banken.

ALL2GaN kommer bilda ryggraden för den europeiska kraftelektronikindustrin genom att erbjuda en smart verktygslåda för galliumnitridbaserad elektronik.

Vår teknik för etsning av transistorer är ett mycket efterfrågat verktyg för kiselbaserade chip och vi hoppas den ska falla även Infineon och Ericsson i smaken. Vi hoppas också kunna bidra till en hållbar utveckling när vi elektrifierar samhället och kopplar upp oss i en ännu högre grad.

– Jonas Sundqvist, grundare och VD, Alixlabs

I samtal med Semi14 uttrycker Alixlabs VD Jonas Sundqvist höga förhoppningar för projektet, som han beskriver som en europeisk verktygslåda för kraftelektronik. Dessutom hoppas Sundqvist att projektet kan fungera som ett skyltfönster för bolagets etsningsprocess, med slutmålet att hjälpa EU bli klimatneutralt till år 2050.

Sammantaget viks en budget om 130 miljoner euro över de kommande tre åren och utöver Infineon medlanseras projektet med Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT-JU), ett program av den europeiska unionen och dess medlemsländer.

KällaInfineon
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också