HemNyheterHalvledareEuropol varnar för förfalskade halvledare i omlopp

Europol varnar för förfalskade halvledare i omlopp

Brist på halvledare tvingar företag att söka kretsar på annat håll, något som är förknippat med risker.

Halvledarbristen har fått aktörer av alla storlekar att med ljus och lykta söka kretsar. Fler än tidigare söker sig till inofficiella försäljningskanaler för kretsar, som i vissa fall är tusentals procent dyrare än listpris, men att handla i sådana kanaler är inte utan risker. I bristens fotspår har andelen förfalskade chip i omlopp växt kraftigt.

I en rapport (PDF) varnar nu Europol för riskerna förknippade med förfalskade kretsar. Att Europol belyser detta just nu kan tillskrivas den press många företag är under att leverera produkter som är beroende av specifika kretsar, vilka inte längre finns tillgängliga. Till följd av detta handlar företagen, till synes autentiska, chip genom alternativa kanaler.

Supply chains are global and vulnerable to the introduction of counterfeits since typically several distributors handle components before they reach the manufacturing sites. Tracing the original supplier of the counterfeit semiconductors can be difficult when trademarked counterfeit chips are verified by the semiconductor firms.

Disruptions in supply chains and the possible introduction of counterfeit components has the potential to cause serious failures in critical infrastructures. Semiconductors are an integral part of critical systems used in the healthcare sector, transport, defense, and trade. The risk of privately used electronic devices being affected is also high. Additionally, counterfeit electronic devices may also feature malware and other harmful software, adding the risk of data theft.

Europol

Här pekas i synnerhet komplexa globala leveranskedjor ut som ett problem, då de försvårar för kunder att spåra kretsarnas ursprång. Liknande varningar utfärdades i januari av USA:s departement för inrikes säkerhet Homeland Security, där de i en rapport (PDF) angav förfalskade kretsar som en nationell säkerhetsrisk kretsarna används i kritisk infrastruktur.

Förfalskade kretsar behöver inte nödvändigtvis vara icke-fungerande delar, utan kan också vara imitationer av varierande kvalitet. I vissa fall handlar det om redan använda eller trasiga chip som putsats till för att se ut som nya. Det finns givetvis även skräckscenarion där det handlar om kretsar med inbyggd skadlig programvara, vilket ökar risken för exempelvis datastöld.

Många företrädesvis mindre företag står idag inför en prekär situation, där uppgiftslämnare till Semi14 talat om ledtider på så mycket om två år. Det är därför inte konstigt att de söker sig till inofficiella försäljningskanaler, men att i slutändan stå med förfalskade kretsar kan bli dyrare än att leva upp till sina åtaganden mot slutkund.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också