HemNyheterPolitikEU:s ministerråd ger Chips Act grönt ljus

EU:s ministerråd ger Chips Act grönt ljus

Ministerrådet godkänner EU Chips Act, som ska stärka såväl inhemsk tillverkning som forskning och råda bot på kompetensbrist.

Tidigare i juli röstade Europaparlamentet med förkrossande majoritet igenom Chips Act, EU:s rättsakt för att stärka inhemsk halvledarindustri. Efter detta skickades lagen vidare till det Europeiska unionens råd, ofta kallat vid dess informella namn ministerrådet, där en minister från varje medlemsland företräder sin nations intressen. Nu går rådet ut med att även de gett rättsakten grönt ljus.

Efter rådets godkännande har rättsakten EU Chips Act antagits och nu kvarstår endast formalia, där Europaparlamentets talman Roberta Metsola och ministerrådets Charles Michel ska underteckna lagen. Därefter ska den offentliggöras i EU:s officiella tidning och träder i kraft tre dagar senare.

Samtidigt framgår att rådet efter konsultation med parlamentet antagit en ändring av unionens gemensamma forsknings- och innovationsprojekt Horizon Europe, om att göra ett gemensamt åtagande för halvledare. Mer detaljer om vad detta innebär kommer att stå med när rättsakten publiceras i EU:s officiella tidning.

With the Chips Act, Europe will be a frontrunner in the world semiconductors race. We can already see it in action: new production plants, new investments, new research projects. And in the long run, this will also contribute to the renaissance of our industry and the reduction of our foreign dependencies.

Héctor Gómez Hernández, Spaniens minister för industri, handel och turism

För att summera EU Chips Act tillkom idén om denna i samband med coronapandemin, som visade på sårbarheterna i världens leveranskedjor. Det blev även en ögonöppnare för västvärlden – EU och USA – om att de blivit för beroende av Asien som står för cirka 80 procent av världens chiptillverkning. Då chip används i praktiskt taget alla produkter, från brödrostar till tvättmaskiner, bilar, 5G-nätverk och artificiell intelligens, är det en av världens viktigaste komponenter. Intels VD Pat Gelsinger har tidigare uttryckt att halvledare idag går att jämföra med den viktiga roll olja haft för framväxten av de samhällen vi lever i idag.

EU Chips Act samlar totalt 43 miljarder euro bestående av privata och offentliga investeringar, som till stor del väntas gå till att subventionera inhemsk tillverkning. En mindre del av kakan om 3,3 miljarder euro består av direkta EU-medel, som till stor del ska gå till Horizon Europe och att bygga ett europeiskt nätverk med kompetenscentra för att locka nya talanger till forskning, design och produktion. Brist på kompetens är nämligen ett av de stora farthindren för att få igång EU:s halvledarindustri.

Vidare ingår möjligheten till kortade tillståndsprocesser för chiprelaterade investeringar, särskilda stöd för små- och medelstora företag som verkar inom halvledare och krismekanismer för att förebygga framtida potentiella brister av halvledare. Målet med EU Chips Act är att till 2030 nå en 20-procentig marknadsandel inom halvledare, upp från dagens cirka 10 procent.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också