HemNyheterPolitikEUV-utrustning kan neutraliseras vid kinesisk Taiwan-invasion

EUV-utrustning kan neutraliseras vid kinesisk Taiwan-invasion

Nederländska regeringen, ASML och TSMC ska alla ha försäkrat USA om att världens mest avancerade maskiner kan stängas av på distans.

En av många orsaker till att EU och USA vill ”ta hem” tillverkningen av halvledare är Taiwans geopolitiska status. I korthet gör Kina anspråk på önationen, som i sin tur inte erkänns av resten av världen av oro för repressalier från just Kina. Det långsiktiga målet är att införliva Taiwan i Kina och den senare utesluter inte att ta till militära medel för att nå dit.

Att TSMC, världens största kontraktstillverkare av kretsar, som svarar för mer än hälften av världens samlade produktion har sin bas i Taiwan är med dess geopolitiska status ett potentiellt problem. Vid händelse av invasion av Taiwan har det talats om att världens samlade BNP skulle kunna dyka med åtminstone 10 procent – milt sagt en ekonomisk härdsmälta som skulle få coronapandemins utbudsstörningar och finanskrisen 2007 att blekna i jämförelse.

Ytterligare en farhåga är att Kina vid en ockupation skulle få tillgång till de EUV-maskiner som TSMC köpt in av nederländska ASML, maskiner som USA genom sina embargon förvägrar Kina. Maskinerna som ASML är ensamt att kunna producera är helt avgörande för att kunna tillverka de mest avancerade halvledarna, vilket är kritiskt för Kina som har ambitionen om att bli världens största ekonomi. Förutom detta talar USA om riskerna med att Kina skulle använda sig av sådan teknik för militära ändamål.

Huruvida Kina vid en invasion skulle få tillgång till tekniken har varit en återkommande fråga, som enligt Bloomberg fått ett svar. Med hänvisning till insatta källor rapporterar Bloomberg att både ASML och TSMC försäkrat USA:s regering att det är möjligt att inaktivera EUV-maskinerna på distans och därmed göra dem obrukbara. För att ytterligare mildra amerikansk oro ska den nederländska regeringen ha gjort flera simuleringar (med ASML /reds. anm.) av en möjlig invasion av Taiwan.

Vad det betyder i praktiken att inaktivera EUV-maskinerna framgår inte i detalj, men en av källorna talar om en kill switch. Densamma påpekar även att EUV-maskinerna kräver regelbunden service och således inte skulle fungera över nämnvärd tid ens om Kina skulle lyckas runda ASML:s kill switch, som sannolikt är någon form av mjukvaruspärr.

Uppgifterna är ett eko av TSMC:s styrelseordförande Mark Liu, som redan sommaren 2022 talade om att ”ingen kan kontrollera TSMC med våld” och att bolagets fabriker är så sofistikerade att de skulle bli obrukbara vid en militär invasion.

KällaBloomberg
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också