HemNyheterAffärerGlobalfoundries får amerikanskt CHIPS Act-anslag

Globalfoundries får amerikanskt CHIPS Act-anslag

Efter rapport om sviktande omsättning får Globalfoundries sammanlagt 2,1 miljarder USD i federalt och delstatligt anslag.

Efter en trög start för CHIPS and Science Act, som syftar till att stärka USA:s inhemska industri för halvledare, är anslag på väg till aktörer redo att investera i landet. Nu går det amerikanska handelsdepartementet ut med att Globalfoundries tilldelas 1,5 miljarder USD för att bygga ut och modernisera sin tillverkning i USA.

I samband med detta utlovar Globalfoundries göra investeringar om 12 miljarder USD under det kommande decenniet, där anslaget från rättsakten således motsvarar 12,5 procent. Bolaget får dock inte enbart medel från federalt håll utan delstaten New York skjuter vid sidan om CHIPS Act till ytterligare 600 miljoner USD.

Merparten av Globalfoundries verksamhet i USA är förlagd i staden Malta, New York, och det är även där merparten av planerade investeringar ska äga rum. Globalfoundries talar om tre stora projekt i landet och av allt att döma handlar det inte om tekniker i spjutspetsen, utan tvärtom ligger legacy-noder i fokus för att möta efterfrågan inom fordonsindustrin.

Det första projektet är kopplat till det Malta-baserade Fab 8, som är Globalfoundries prestigefabrik med tillverkning av bolagets mest framstående tekniker 28, 20 och 14 nanometer. Den utökade kapaciteten ska få till tillverkning av noder som används i bolagets fabriker i Tyskland och Singapore, vilket i klarspråk kan handla om alltifrån 12–600 nanometer. Ingenting nämns explicit om noder mer än att elektronik för elfordon och relaterad mjukvara är i fokus, vilket ändå talar för att tillverkning med noder mindre avancerade än 28 nanometer är på tapeten.

Nummer två är byggnationen av en helt ny fabrik på Malta-campuset. Syftet med denna är att möta framtida efterfrågan i USA och här anger Globalfoundries att det berör industrier såsom fordon, flyg, militär och artificiell intelligens (AI). Tillsammans med redan existerande Fab 8 ska tillverkningskapaciteten uppgå till mer än en miljon kiselskivor per år, vilket i etablerade termer motsvarar åtminstone 83 300 wafer starts per month (WSPM).

Det tredje projektet som pekas ut är att bona om fabriken i Essex Junction, Vermont, genom att uppgradera befintliga verktyg och bygga ut tillverkningskapaciteten. Till detta ska helt nya verktyg installeras för att möjliggöra produktion av kraftelektronik med galliumnitrid (GaN), som används i alltifrån elfordon till datacenter och infrastruktur för el- och mobilnät.

Globalfoundries gav för flera år sedan upp racet om tillverkning i spjutspetsen och utvecklingen av 7 nanometer som var på god väg skrotades helt år 2018. Som följd av detta omförhandlades exklusivitetsavtalet med dess största kund AMD, då denne behöver ständigt mer moderna tekniker för att kunna producera avancerade beräkningskretsar. AMD åtog sig dock att fortsatt ha kvar viss produktion under ett antal år, men utan en teknik mer avancerad än 12 nanometer är bolaget nu på god väg att lägga Globalfoundries till handlingarna.

Beskedet om CHIPS Act-anslag till Globalfoundries kommer i svallvågorna efter sviktande resultat, just för att de i brist på spjutspetstekniker tappar storkunder likt AMD och Qualcomm när de moderniserar. Nämnvärt är dock att Globalfoundries sedan de lade ned 7 nanometer uttalat skulle ställa om sin verksamhet till mer specialiserade tekniker – en strategi de trots motgångar av allt att döma står fast vid.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också