HemNyheterPolitikJapanska exportförbud till Kina träder i kraft

Japanska exportförbud till Kina träder i kraft

Kina – och 159 andra länder och territorier – blir nu betydligt krångligare att sälja till för japanska halvledarbolag.

De 23 halvledarrelaterade exportförbud till Kina som aviserats av Japan tidigare i år har nu trätt i kraft – men inte utan att den japanska halvledarsektorn uttrycker viss oro. I korta drag handlar det om att export av utrustning som möjliggör produktion av kretsar mindre än 10–14 nanometer licensbeläggs, oavsett vilket land exporten ämnas ske till.

Från japanskt håll har det sedan tidigare hetat att exportförbuden inte är riktade mot något specifikt land, trots att Kina väntas pryda en väldigt kort lista över länder dit utrustning inte får säljas. Japan har samtidigt identifierat 42 ”vänliga” länder, till vilka en förenklad exportprocess blir möjlig – även om all försäljning av avancerad utrustning nu betingar extra pappersarbete, enligt Digitimes.

Två av de namnkunnigaste aktörerna i Japan, Tokyo Electron och Kokusai Electric, väntar sig enligt Reuters att de nya restriktionerna endast har en ”begränsad” inverkan på bolagens affärer. Däremot uttrycker landets politiska styre viss oro över USA:s konfrontativa kurs, speciellt efter att Kina först infört begränsningar inom halvledarmetaller, vilka landet senare följde upp med löften om fler restriktioner om inskränkningarna fortsätter.

We feel an odd discomfort with how the U.S. is doing this. There’s no need to identify the country, all you need to do is control the item.

– Källa hos japanska industriministeriet till Reuters

Källor hos japanska industriministeriet uppger till Reuters att en utpekning av Kina är onödigt krass och att fokus istället bör ligga på att kontrollera varorna som är föremål för sanktioner. Samtidigt lyfter Reuters att Japan från början var måna om att bedyra att Kina inte är ensamt föremål för exportförbuden – totalt 160 länder och regioner står med på listan av länder som inte får förmånlig behandling. Det, menar Japan, tyder på att landets restriktioner inte blint följer det amerikanska spåret.

Enligt statistik från International Trade Center stod Japan år 2022 för 30 procent för Kinas import av halvledarutrustning – följt av USA och Nederländerna på 15 respektive 8 procent. De tre länderna står med andra ord tillsammans för över hälften av Kinas halvledarutrustning, där Japan har mest att förlora på att utveckla restriktionerna till ett öppet handelskrig – trots att landet får tillgång till 2-nanometersteknik från USA i utbyte.

Gällande övriga länders restriktioner står Nederländerna näst på tur. Landet har gett ASML augusti ut att sälja DUV-utrustning av modernare snitt, men i samband med bolagets senaste kvartalsrapport lät bolagets VD Peter Wennink positiv över försäljningen till Kina. Huruvida samtliga parter tillåts fortsätta vara tillfreds hänger sannolikt på just Kina – om landet gör slag i saken och förbjuder export av sällsynta jordartsmetaller kan ett sällan skådat kaos uppstå inom såväl halvledarvärlden som många andra industrier.

KällaReuters
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också