HemNyheterHalvledareUSA kan stänga Kinas kretstillverkare vid leveranser till Ryssland

USA kan stänga Kinas kretstillverkare vid leveranser till Ryssland

Om kontraktstillverkaren SMIC levererar halvledare till Ryssland släcks verksamheten. Det är det tydliga budskapet från USA:s handelsdepartement.

Sedan invasionen av Ukraina duggar nya sanktioner mot Ryssland tätt. Bland dessa ingår exportförbud från USA, vilket inte uteslutande gäller produkter från inhemska aktörer. Även företag som verkar utanför USA och använder teknik från amerikanska bolag måste följa restriktionerna.

En del av sanktionspaketet är ett handelsförbud av halvledare, som kan tänkas användas för exempelvis militära ändamål. Som ett led i detta har så gott som alla företag i väst upphört med sina leveranser till landet, men den stora elefanten i rummet är hur Kina framgent kommer agera. För att säkerställa att Kina rättar sig in i ledet hotar USA med att släcka så gott som hela dess tillverkning av halvledare.

Kinas idag klart största tillverkare är Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) och förlitar sig på såväl hårdvara som mjukvara från USA. Nu varnar Gina Raimondo, minister på USA:s handelsdepartement, SMIC från att sälja några som helst kretsar till Ryssland. Uppmaningen följs av hot om att släcka verksamheten – ett verktyg som finns tillgängligt i USA:s sanktionslåda.

[…] we could essentially shut SMIC down because we prevent them from using our equipment and our software. They have their own self-interest to not supply this stuff to Russia. So they’re not doing it out of the goodness of their heart. It would be devastating to China’s ability to produce these chips.

Gina Raimondo, minister på USA:s handelsdepartement

Att stoppa försändelserna av hårdvara skulle enbart påverka utökning av kapacitet och nya fabriker, men mjukvarubiten är något USA kan påverka omedelbart. Enligt Raimondo har USA möjligheten att stoppa SMIC från att använda den mjukvara som är nödvändig för att styra utrustningen vid tillverkning av halvledare. Det ska därför ligga i Kinas intresse att följa sanktionerna – ord som är mer än bara politisk retorik.

Under Trump-administrationen drogs ett handelskrig igång med Kina och detta sammanföll med att kinesiska Huawei svartlistades. Motiveringen bakom det senare var att bolaget ansågs stå den kinesiska staten för nära och att dess mobila infrastruktur kunde användas för att spionera på andra länder, men även dess invånare. Med motiveringen nationell säkerhetsrisk riktades sanktioner mot Huawei liknande de Ryssland nu får erfara.

Huawei förbjöds förutom att bygga ut 5G-nät i en lång rad länder även att tillverka kretsar med spjutspetsteknik, något nu enbart TSMC och Samsung som kontraktstillverkare kan erbjuda. Resultatet blev att Huawei inte längre fick tillgång till systemkretsar i den egna Kirin-serien för telefoner, vilket sköt mobilverksamheten i sank. Kvar för Huawei är således den inhemska aktören SMIC, som dock märkligt nog inte explicit förbjudits sälja kretsar till Huawei.

Värt att tillägga om SMIC är att bolaget tillverkningstekniskt ligger flera år efter TSMC, Samsung och Intel. En anledning av detta är att bolaget inte tillåts handla in avancerade verktyg från ASML, som är ensam med EUV-litografiska maskiner. Det här begränsar SMIC:s möjligheter att krympa transistorer ytterligare och hänga med i utvecklingen.

Kinas mål är på sikt är att bli självförsörjande och då behövs givetvis halvledare i massor. Här är således SMIC en nyckelaktör för Kinas framtida försörjning av kretsar, varför Kina har mycket att förlora på att inte gå USA tillmötes.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också