HemArtiklarIntervjuerKTH Kista flyttas – professorer inte imponerade

KTH Kista flyttas – professorer inte imponerade

Semi14 tar pulsen på professorerna Mikael Östling och Carl-Mikael Zetterling strax efter att flyttnyheten offentliggjorts.

Under gårdagen kom beslutet att Sveriges kanske främsta lärosäte inom elektronik och halvledare kommer flytta sin verksamhet från Kista till Valhallavägen i Stockholm. Någon specifik plan för flytten av Campus Kista presenteras inte, utan flytten kommer snarare ske gradvis för att vara verkställd år 2027. ”Samverkan genom riktade satsningar med KTH:s partner i Södertälje och Kista” ska också ske – medan Electrumlaboratoriets ”långsiktiga utveckling utreds”.

Semi14 har tidigare rapporterat om både bakgrunden till den så kallade campusöversynen såväl som hur den kanske mest högljudda motståndaren till den föreslagna flytten, professor Carl-Mikael Zetterling, ställt sig till det hela. Enligt Zetterling saknas det ekonomiska argument för flytten, samtidigt som han också ställer sig skeptisk till hur 200 anställda och 1 500 studenter ska kunna rymmas på KTH:s huvudcampus på Valhallavägen.

I samband med att beslutet offentliggjordes kontaktade Semi14 både professor Zetterling samt professor tillika före detta prorektor Mikael Östling och bad om några snabba kommentarer.

Semi14: Hur kommer det fungera att ha Electrum i Kista, men campus inne i Stockholm?
Zetterling: Inte alls.
Östling: Naturligtvis kommer inte det att fungera eller vara attraktivt för våra forskare och studenter. Det är stor risk att man söker andra arbetsplatser och utbildningsplatser.

Semi14: Ser ni några potentiella fördelar med framtida utbildning inne i Stockholm, snarare än Kista?
Zetterling: Nej. Vilket vi också uttryckte i en av ”utredningarna”.
Östling: Nej, det har funnits en mycket välgrundad anledning till att vi har funnits i Kista sedan 1988. Då fanns det visionära beslutsfattare på både universitetsnivå och inom staden. Nu missar vi stort med att följa med i samhällsbehovet av livslångt lärande som kommer att vara så viktigt framöver.

Semi14: Hur ser ni på KTH:s planer att ”utveckla samverkan i samarbete med olika partner i Kista” när KTH praktiskt taget lämnar Kista?
Zetterling: Avveckla menar du väl?
Östling: Det är en papperskonstruktion som inte kommer att hända.

Att ingen av professorerna är speciellt nöjd med beslutet står klart och underförstådd är de bådas åsikt att lärosätet bör verka där branschen finns – i Kista. Att ha Electrumlaboratoriet som en mötesplats för forskning, där arbetsmarknaden möter morgondagens arbetskraft, har varit en viktig del i att Sverige trots sin relativa avsaknad av tillverkande halvledarbolag har kunnat bidra på ett globalt plan.

Utöver svar på Semi14:s direkta frågor valde Östling också ta tillfället i akt och utveckla sina känslor efter att beslutet fått sjunka in ytterligare en stund. Speciellt intressant är att det inte var tal om någon flytt under hans prorektorskap, som varade till den 31 december ifjol. Likt Zetterling imponeras han inte heller av ett frenetiskt ”fokus på hyror i stället för att titta på livaktiga kärnverksamheter” – lärosätets elektronikutbildningar i världsklass.

Jag hade så klart full insyn i våra strategiska diskussioner och ekonomiska underlag under denna tid. Detta scenario fanns inte på kartan!

Vi känner oss svikna av ledningen som inte har en öppen dialog med sin personal i Kista, hemligstämplar beslutsförslaget till styrelsen, har en färdigskriven presskommuniké som kablas ut innan personalen får informationen. Som gammal ledningsperson så blir jag oroad över denna tondövhet som tycks råda på rektorskansliet. Faktiskt lite vibbar från de gamla öststaterna.

– Mikael Östling, KTH-professor

Även den återkommande svenska oförståelsen för vikten av halvledare och elektronik, framförallt från det politiska maskineriet, får sig en känga av Östling:

Man blir förvånad att en ny universitetsstyrelse som endast suttit drygt 6 månader och har nya ledamöter som kanske inte ens har varit på vårt campus i Kista tycker sig kunna fatta så stora beslut med begränsad insyn. Regeringen har ju tydligen betänkligheter med våra universitetsstyrelser i Sverige och har gett denna styrelse ett mandat på bara 17 månader. Deras ansvar tar alltså slut 1 oktober nästa år långt innan flyttkarusellen eventuellt drar igång. Dags för en visionär och uppdaterad styrelse med förståelse för omvärldsfrågor typ halvledarindustrin!

– Mikael Östling

Trots att beslutet döms ut som förhastat väljer professor Östling att blicka framåt, mot nästa universitetsstyrelse. Huruvida Sverige blir framstående elektronikutbildningar fattigare lär klarna i takt med att år 2027 närmar sig, då flytten till Valhallavägen är tänkt att vara verkställd. Huruvida en ny styrelse kan komma att lägga om kursen och rädda KTH i Kista – och Electrums framtid – lär vi bli varse under år 2025.

Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också