HemNyheterHalvledareKTH:s halvledarforskning inför oklar framtid

KTH:s halvledarforskning inför oklar framtid

Halvledarsatsningar och utbildningar kan komma att få flytta ihop med universitetets huvudcampus.

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har under hösten utvärderat dess fortsatta närvaro i Kista och Södertälje. Där situationen i Södertälje är av karaktären ”avveckla eller investera kraftigt” med hänvisning till sviktande antal sökande till utbildningarna är läget något annorlunda i Kista. Där gäller frågan istället att flytta verksamheten till KTH Campus på Valhallavägen – eller att med investera stort i Electrum och nya lärare.

KTH:s så kallade campusöversyn landar delvis i att Valhallavägen i närtid inte kan erbjuda ett likvärdigt alternativ för fortsatt utveckling med bibehållen kvalitet, med hänvisning till bland annat potentiell platsbrist. Prorektor Mikael Lindström, som ansvarat för översynen bedyrar att ingenting ännu är beslutat och talar om att processen i grund och botten handlar om att stärka KTH:s utbildning och forskning inför framtiden.

Alla satsar på halvledare, utom KTH?
Hela världen inklusive Europa (EU Chips Act) har insett hur viktiga halvledare är för vår överlevnad och för att bygga en hållbar framtid med energisnål elförsörjning. Nya fabriker byggs upp på flera ställen. KTH har världsledande halvledarforskning i Kista, som en del av den nationella infrastrukturen Myfab. Nu överväger man att lägga ner det som man byggt upp under mer än 30 år, som binder samman industri och universitet, och som har över 1500 nöjda studenter, för att spara småpengar (mindre än en procent av omsättningen). Ett universitet som äntligen nått upp på topp hundralistan av världens universitet riskerar nu att halka ner när man ger fingret till elektronik och halvledarverksamheten. Vi är många som är besvikna och uppgivna. Kan detta universitetsstyrelsebeslut stoppas?

– Carl-Mikael Zetterling, KTH-professor

Någon som motsätter sig en eventuell flytt är KTH:s professor Carl-Mikael Zetterling. På Linkedin ifrågasätter han huruvida universitetets halvledarforskning i världsklass ska raseras till följd av sparkrav, speciellt i en tid då resten av världen istället kastar pengar på halvledarrelaterade projekt för att möta framtiden. Nämnvärt är också att Zetterling ser ut att räkna med en flytt till Valhallavägen – eller allra minst ser blotta utredningen som ett hån mot svenska ambitioner inom halvledare.

Elektroniktidningen noterar efter en djupdykning i campusöversynens rapport att lokalhyran i Kista är billigare per studieplats än Valhallavägen. Mer beklämmande är att endast två av tre forskningsgrupper från Kista väntas efter en eventuell flytt till Valhallavägen få plats tillsammans med anställda vid EECS, School of Electrical Engineering and Computer Science, som i huvudsak är verksamt i Kista.

Nästa anhalt i KTH Kistas vara eller icke vara är att resultatet av analyserna presenteras för universitetsstyrelsen idag, den 4 oktober. Därefter ska KTH:s ledningsgrupp ta fram ett beslutsförslag, vilket universitetsstyrelsen ska ha som grund för ett inriktningsbeslut som utfärdas den 22 november.

Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också