HemNyheterHårdvaraNvidia: "Arbetar nära regeringen med nya AI-kretsar för Kina"

Nvidia: ”Arbetar nära regeringen med nya AI-kretsar för Kina”

Bolagets VD Jen-hsun Huang meddelar att regelverket kommer efterföljas, men att Kina inte släpps ur sikte.

Under ett försvarsseminarium skrädde USA:s handelsminister Gina Raimondo inte orden mot ledare inom den inhemska halvledarindustrin vad gäller export av produkter mot Kina. Udden riktades särskilt mot Nvidia, som i tydliga ordalag uppmanades att inte anpassa nya AI-kretsar vars specifikationer gör det möjligt att fortsatt exportera kraftfulla beräkningskort till Kina.

Nvidia has been working very closely with the U.S. government to create products that comply with its regulations. Our plan now is to continue to work with the government to come up with a new set of products that comply with the new regulations that have certain limits.

Jen-hsun Huang, VD på Nvidia

Nu svarar Nvidias VD, Jen-hsun Huang, på handelsministerns uttalande och gör gällande att bolaget alltid arbetat nära regeringen för att möta handelsrestriktionerna mot Kina. Han tillägger även att det är ett samarbete som kommer fortgå för att säkerställa att en ny uppställning produkter följer de ”nya reglerna med vissa gränsvärden” – det senare själva kärnan i Raimondos skarpt riktade varning mot Nvidia.

Efter en tidigare salva handelsrestriktioner anpassade Nvidia sina toppkretsar för AI-beräkningar, A100 och H100, för den kinesiska marknaden. Resultaten blev A800 och H800, vars bandbredd från beräkningskort-till-beräkningskort begränsades för att försvåra möjligheten att bygga stora datacenter med produkterna. De nya restriktionerna ämnar bland annat att begränsa detta ytterligare. Det finns med andra ord sedan tidigare tydliga exempel och nu när även produktduon inte längre får exporteras till Kina är det endast en tidsfråga innan de ersätts.

Historiskt har Kina svarat för runt 20 procent av Nvidias omsättning och inom landet är bolaget den klart dominerande aktören. Kinas marknad för AI-kretsar uppskattas ligga på runt 7 miljarder USD och av dessa svarar Nvidia för drygt 90 procent. Att det amerikanska AI-undret till följd av hårdnande handelsrestriktioner skulle ge upp Kina är därmed helt osannolikt.

Utöver renodlade beräkningskort faller nu även Nvidias flaggskepp i konsumentklassen, Geforce RTX 4090, under de nya handelsrestriktionerna. Med sina 24 GB GDDR6X och bandbredd om 1 008 GB/s är även den en potent lösning för AI-beräkningar, och för att ersätta denna cirkulerar rykten om ett RTX 4090 D anpassat den kinesiska marknaden. Förutom att det blir en variant som på ett eller flera sätt stryps är det inte känt vilka skillnaderna blir jämfört med dagens RTX 4090.

Förutom redan befintliga produkter har Nvidia dragit i handbromsen för produkter som tillkännagavs kort efter att de nya handelsrestriktionerna blev kända, och alltså rimligen bör möta de nya gränsvärdena. Det handlar om de Kina-anpassade beräkningskorten HGX H20, L20 och L2, som skulle ha börjat levereras till kunder under december. Efter ”rådgivande” instans ska leveranser ha skjutits på framtiden till februari–mars 2024, men vilka dessa råd var är ännu inte känt.

I samband med Nvidias senaste kvartalsrapport kommunicerade Huang att de förväntade sig en kraftig nedgång i leveranserna till Kina under fjärde kvartalet 2023 och framåt, och att omfattningen var svår att överblicka. Nvidia som klart dominerar AI-marknaden blir således den stora förloraren när USA genom handelsrestriktioner värnar om sin nationella säkerhet, men så även Kina. I alla fall på kort sikt.

Nära sammankopplat den inhemska satsningen på halvledarindustrin söker Kina att bygga ut sin förmåga inom chipdesign och en av de ledande aktörerna här är Huawei, som blev ett av de första bolagen att falla offer för USA:s handelsrestriktioner. Nvidia själva har kallat Huawei för en ”formidabel” konkurrent och är också den aktör som väntas gynnas mest när Nvidias möjligheter att verka i Kina begränsas.

KällaReuters
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också