HemNyheterAffärerNvidia bildar division för kundanpassade AI-kretsar

Nvidia bildar division för kundanpassade AI-kretsar

Med särskilt anpassade AI-kretsar ser Nvidia en potentiell marknad om tiotals miljarder USD.

Teknikindustrins mest heta buzzword stavas artificiell intelligens (AI) och marknadsledare gällande beräkningskretsar för detta är Nvidia. Bolaget innehar cirka 80 procent av marknaden för AI-kretsar i toppskiktet, vilket gjort att såväl omsättning som vinst och börsvärdet på kort tid skjutit i höjd. Nu avser bolaget befästa sin ledning med bildandet av en ny affärsenhet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till nio källor.

Enligt uppgifterna syftar den nya affärsenheten till att ta fram skräddarsydda, Semi Custom, AI-kretsar för intresserade klienter. Motivet bakom är att Nvidias storkunder, däribland OpenAI, Microsoft, Alphabet och Meta, i allt högre utsträckning börjat söka alternativa lösningar eller rentutav utveckla egna AI-kretsar särskilt anpassade just deras specifika behov.

Medan Nvidias beräkningskretsar är marknadsledande är såväl kretsdesign som arkitektur skapade för att fungera över en bred palett applikationer och behov. Skräddarsydda beräkningskretsar har i regel stora fördelar sett till energieffektivitet och prestanda. Förutom anskaffning av hårdvara för att effektivt kunna utföra AI-beräkningar är energiförbrukningen en av de stora utgiftspostens i datacenter och driver upp den totala ägandekostnaden (TCO).

Begreppet Semi Custom innebär att Nvidia på uppdrag av kunder tar fram särskilt anpassade kretsar, vilka i grunden bygger på bolagets egen intellektuella egendom (IP) som exempelvis arkitekturen. Denna kan de sedan göra anpassningar av och integrera på en krets tillsammans med andra IP-block. Som konkret exempel på vad detta innebär finns bolagets traditionella konkurrent AMD på grafikkortssidan. Sedan 2013 har bolaget arbetat aktivt med en Semi Custom-enhet som är mest känd för att ha gjort systemkretsar (SoC) till spelkonsoler från Microsoft, Sony och Valve.

Medan affärsenheten ännu inte är officiell ska Nvidia redan varit i samtal med Amazon, Meta, Microsoft, Google och OpenAI om att göra skräddarsydda AI-kretsar. Nvidia ska även ha varit i kontakt med företag inom telekom, fordon och dator-/TV-spel. Om det senare innebära att Semi Custom-divisionen även ska göra kretsar utanför AI-bubblan framgår inte, men ett av bolagen Nvidia varit i kontakt med är den svenska telekomjätten Ericsson.

Värt att betona är att en Semi Custom-enhet inte bör innebära någon förändring sett till Nvidias kärnverksamhet. Att utveckla skräddarsydda kretsar kostar i storleksordningen hundratals miljoner USD, vilket per automatik innebär att det krävs stordriftsfördelar för att realisera just fördelarna en anpassad lösning innebär. Det är med andra ord en enhet som framförallt kommer rikta sig mot teknikindustrins giganter som omsätter miljarder USD årligen.

Förutom att inte riskera förlora sina storkunder som tror sig kunna göra bättre AI-kretsar på egen hand ser Nvidia potential på marknaden i stort. Marknaden för Semi Custom låg under 2023 på runt 30 miljarder USD och av detta svarar datacenter där AI ingår för en växande andel. Under 2024 beräknas segmentet datacenter växa till 10 miljarder USD för att år 2025 dubbleras.

Bland de stora aktörerna på Semi Custom-området idag är Broadcom och Marvell, vars affärsenheter på området ligger på cirka 10 respektive 2 miljarder USD. Dessa är med andra ord hot på uppsegling för Nvidia och framgent även uttalade konkurrenter.

KällaReuters
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också