HemNyheterHalvledareSilicon Europe utser svensk till vice ordförande

Silicon Europe utser svensk till vice ordförande

Lundabaserade Mobile Heights visar vägen för halvledarsverige med styrelseposition i EU:s största halvledarorganisation.

Silicon Europe har utnämnt den skånska halvledarorganisationen Mobile Heights VD Ola Svedin till vice ordförande, meddelar Mobile Heights själva. Silicon Europe är Europas största intresseorganisation i halvledarsektorn och representerar över 2 000 halvledarbolag och totalt 400 000 arbetstillfällen, medan Mobile Heights sedan starten år 2009 samlat över 120 medlemmar verksamma inom bland annat halvledarsfären.

Silicon Europe Alliance är en stark allians för innovativ elektronik- och programvaruteknik i Europa, inklusive mikroelektronik och halvledare. Vi ser att vårt fördjupade engagemang på ledarskapsnivå kommer att öka möjligheterna för svenska företag att växa sina verksamheter i Europa, samtidigt som vi stärker paneuropeiska partnerskap inom branschen

– Ola Svedin, VD Mobile Heights samt vice ordförande Silicon Europe

I ett EU som hårdsatsar på halvledare, men där Sverige på ett statligt plan väljer stå utanför, kan Mobile Heights bli ljuset i mörkret. Svedin meddelar i ett uttalande att ökad svensk representation i Silicon Europe kommer bana väg för svenska företag att bättre nå ut till sina europeiska branschkollegor. Det stärker förhoppningsvis både svenska halvledarbolags affär såväl som unionens konkurrenskraft och möjligheterna att nå dess mål om 20 procent av världens halvledarförsäljning räknat i omsättning till år 2030.

När Semi14 frågar Mobile Heights om mer konkreta exempel på hur Sverige kommer främjas som tekniknation av Svedins nya position blir svaret parafraserat ”mer av allt”. Där Mobile Heights redan idag anordnar matchmaking-event för företag, hjälper startup-bolag att ta sin idé från koncept till kommersialisering, stöd med finansiering och nätverkande, är förhoppningen att tätare band till Silicon Europe kommer ta halvledarklustret närmare sina kontinentala kollegor.

Som exempel lyfts att organisationen är Sveriges representant i EU-projektet Silicon Eurocluster, som syftar till att internationalisera, utbilda och innovera inom elektronik och halvledare. På ett mer lokalt plan har Mobile Heights bland annat ett mål om att utveckla en handlingsplan för Skånes halvledarstrategi med ett öga på EU:s Chips Act – möjligen i brist framsteg i skapandet av en nationell sådan.

Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också