HemArtiklarSilicon Saxony – Dresdens framträdande roll i halvledarindustrin

Silicon Saxony – Dresdens framträdande roll i halvledarindustrin

Från Jan Guillou till murens fall och idag. Jonas Sundqvist kåserar i Dresdens framträdande roll i EU:s halvledarambitioner.

Tyska Dresden har länge varit en knutpunkt för teknik och innovation, och dess senaste insatser som Europas halvledarcentrum har etablerat regionen som ett nav inom chipindustrin. Med rötter som sträcker sig tillbaka till Östtysklands tekniska ambitioner, har Dresden utvecklats till ”Silicon Saxony”, en dynamisk region känd för sin högteknologiska tillverkning och forskning.

Men historien sträcker sig så klart längre än så. I Jan Guillous roman ”Brobyggarna” från serien ”Det stora århundradet”, beskrivs Dresden och universitetet i staden som en viktig plats för en av huvudpersonerna, Lauritz Lauritzen, som studerar där. Dresden framställs som en stad med en rik kulturell och akademisk miljö och skildras som en plats där vetenskap och ingenjörskonst är av högsta klass. Universitetet i Dresden, där Lauritz studerar, beskrivs som ett prestigefyllt tekniskt universitet. Det är där han får sin utbildning som ingenjör, vilket är centralt för hans karaktärsutveckling och för de tekniska framsteg som skildras i boken.

Denna period i Lauritz liv är avgörande för hans framtida karriär och de brobyggnadsprojekt han senare blir delaktig i. Guillou använder sin beskrivning av Dresden för att belysa den viktiga roll som teknisk innovation och utbildning spelade i den tidiga delen av 1900-talet och hur detta påverkade individer och samhällen. Dresden och dess universitet är därmed inte bara en fysisk plats i romanen utan också en symbol för tidens framåtskridande och den tekniska utvecklingens möjligheter. På något sätt är vi tillbaka exakt dit.

Efter återföreningen 1990 öppnades området för globala investeringar, vilket förvandlade det tidigare statligt styrda ekonomiska landskapet till en marknadsdriven miljö. Siemens AG var bland de första att sätta sin prägel på regionen med en ny halvledarfabrik och världens första 300 mm-fab i samarbete med Motorola (SC300). Det banade väg för andra stora spelare som AMD, senare GlobalFoundries, medan Siemens grundade Infineon som fick ta över halvledarveksamheten i koncernen. Dessa rörelser bidrog till att stärka Dresdens status som en viktig spelare på den europeiska teknikscenen.

Branschorganisationen Silicon Saxony har sedan sommaren 2023 med Mobile Heights och Sverige på sin ”europeiska ”Silicon Europe”-karta. Bild: Jonas Sundqvist

I dagens Dresden är GlobalFoundries, Infineon och Robert Bosch GmbH bland de ledande aktörerna som driver avancerad halvledartillverkning och forskning. Deras anläggningar producerar en rad produkter, från krafthalvledare till komponenter för bilindustrin och IoT-sensorer. Därutöver bidrar X-FAB med sin expertis inom mixed-signal och integrerade kretsar, med tillämpningar som sträcker sig från bilindustrin till medicinteknik.

Tekniska Universitetet i Dresden (TU Dresden) och Fraunhofer-Gesellschaft har varit oumbärliga för regionens framsteg, genom att utbilda framtidens ingenjörer och driva forskning och utveckling som övergår från teori till praktik. Deras arbete säkerställer att Dresden förblir i teknikens framkant och upprätthåller sitt rykte som en världsledande halvledarhub.

TSMC:s investering i Dresden innebär en ny era för regionen, där världens ledande oberoende halvledartillverkare sätter sin tillit till ”Silicon Saxony”. Det nya samarbetet med Bosch, Infineon och NXP under namnet European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) symboliserar en strategisk milstolpe. Tillsammans med Tysklands och EU:s ambitioner att öka den lokala produktionen, understryker TSMC:s anläggning i Dresden regionens betydelse och potential att stärka Europas teknologiska självständighet.

Dresden har i och med denna utveckling befäst sin position som ett centrum för innovation och en vital del av den globala halvledarindustrins framtid. Med en solid grund i utbildning, forskning och industriell kompetens, är Dresden väl positionerat för att leda vägen in i nästa generation av teknologiska framsteg å EU:s vägnar.

Jonas Sundqvist
Jonas Sundqvist
Semi14-skribent och rådgivare. Dresden-baserad medgrundare och VD vid ALE-bolaget Alixlabs, senioranalytiker på TECHCET samt adjungerad universitetslektor på Linköpings Universitet. Dessutom advisory board-medlem på EFDS, med ett förflutet från Fraunhofer, Qimonda, Infineon och TU Dresden.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också