HemNyheterAffärerSMIC rapporterar 13 procent högre pris per wafer 2021

SMIC rapporterar 13 procent högre pris per wafer 2021

Intäkter och vinst ökade kraftigt för Kinas största kontraktstillverkare, som under året investerar rejält för utökad kapacitet.

Medan omvärlden skriker efter chip täljer tillverkarna guld, när orderböckerna är fyllda och de har möjligheten att skruva upp priserna på varje producerad kiselplatta (eng. wafer). Det är en sanning som av allt att döma utan undantag gäller samtliga kontraktstillverkare, så även för Kinas största producent Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

När SMIC delger sin helårsrapport framgår att intäkterna steg med hela 39,3 procent till motsvarande 5,44 miljarder USD. Samtidigt sköt företagets vinst i höjd med över 200 procent till 825,3 miljoner USD, något företagets nytillsatta styrelseordförande Gao Yonggang tillskriver fullt utnyttjande av fabrikskapacitet. Under år 2021 levererades motsvarande 6,74 miljoner wafer-ekvivalenter om 8 tum, en ökning om 18,4 procent på årsbasis. Snittpriset per wafer steg också och det med 13,1 procent till motsvarande 748,5 USD från fjolårets 661,6 USD.

SMIC innehar som Kinas största kontraktstillverkare en marknadsandel om 64 procent och sett till intäkter står telefonsegmentet för störst andel. Systemkretsar för telefoner stod för 32,2 procent av SMIC:s intäkter och sannolikt låg Huawei, bolagets största kund, bakom en del av detta. Kretsar för konsumentelektronik stod för 23,5 procent av intäkterna och smarta hemmet, som redovisas separat, stod för 12,8 procent.

Den kinesiska kontraktstillverkaren ligger långt efter aktörer som TSMC och Samsung, och i viss mån även Globalfoundries, sett till tillverkningsprocesserna som erbjuds. Det blir också tydligt när bolaget redovisar siffrorna för sina spjutspetstekniker, där 28 nanometer och FinFET, 14 nanometer i SMIC-lingo, redovisas tillsammans. Dessa tu stod för jämförelsevis blygsamma 15 procent av intäkterna 2021. Att bolaget redovisar båda tekniker tillsammans menar branschkännare beror på att SMIC har svårigheter med 14 nanometer, något de utåt sett aldrig medgett.

De äldre noderna 65 och 55 nanometer stod för 29 procent av intäkterna, en procentsats som även gäller betydligt äldre 150 och 180 nanometer. Att tonvikten ligger här tillskrivs att SMIC:s huvudfokus ligger på äldre, välbeprövade och specialiserade noder framför spjutspetsteknik. Det är dock en sanning med modifikation, då bolaget uttalat utvecklar mer moderna tillverkningsprocesser.

We may experience some delay in the expansion schedule of new capacity, but we will maintain close cooperation with our suppliers and strive to deliver the capacity according to the set target. […] In order to continuously expand the existing fabs and roll out of the three new projects, it is still a high-investment-year in 2022.

När SMIC blickar framåt finns planer på investeringar om cirka 5 miljarder USD för det innevarande året, ett förhållandevis högt belopp när det jämförs med bolagets intäkter för år 2021. SMIC medger dock att det finns hinder på vägen när de snabbt ska expandera. Det råder brist på litografimaskiner och amerikanskt handelsembargo medför att SMIC har svårt att ens få köpa produkter från många västerländska aktörer, däribland världsledande ASML.

KällaDigitimes
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också