HemNyheterTillverkningSMIC:s marginaler pressas av produktion för Huawei

SMIC:s marginaler pressas av produktion för Huawei

Den kinesiska halvledartillverkaren noterar starkt första kvartal – åtminstone räknat i omsättning.

Den kinesiska halvledartillverkaren Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) intog så sent som förra veckan platsen som världens näst största pure-play foundry, ren kontraktstillverkare, från taiwanesiska UMC. Det hela framgick av SMIC:s rapport för 2024 års första kvartal, där en omsättning om $1,75 miljarder USD nätt och jämnt slog UMC:s 1,71 miljarder för samma tidsperiod.

Bakom SMIC:s ökade omsättning står bolagets försäljning av en ökande andel dyrbara kretsar till Huawei, där systemkretsar om 7 nanometer gjort avtryck i SMIC:s produktmix sedan 2023 års avslutande kvartal. Segmenten Smartphone och Consumer Electronics noterades båda för över 30 procent av bolagets omsättning med 31,2 respektive 30,9 procent av omsättningen.

Segmentet smartphone tog ett märkbart kliv under 2023 års avslutande kvartal, då bolaget började rulla ut kretsar på 7 nanometer på bred front. SMIC har enligt tidigare rapporter ambitionen att följa upp tillverkning på 7 nanometer med 5 nanometer så snart som under 2024, trots avsaknad av avancerad utrustning från nederländska ASML.

Den envetna satsningen på att uppnå halvledartillverkning i toppskiktet låter sig dock inte ske utan hinder längs vägen. Förutom de USA-ledda handelsembargon som riktats mot SMIC och Huawei som ämnar att göra det hela snudd på omöjligt på ett tekniskt plan har SMIC också sannolikt branschens sämsta bruttomarginaler – 13,7 procent. Denna notering är ned från redan svaga 16,4 procent under 2023 års avslutande kvartal och 20,8 procent för 2023 års inledande kvartal.

Ett tapp i bruttomarginal i häraden 10 procent från ett kvartal som avslutar föregående år är i sig i linje med branschen i stort – skillnaden är att SMIC redan spelar i en helt egen liga gällande framför allt marginalen. Den närmaste rivalen UMC noterade under 2024 års första kvartal en bruttomarginal om 30,9 procent, ned från 32,4 procent föregående kvartal och dryga 35 procent under samma period året innan. Globalfoundries, världens nu fjärde största kontraktstillverkare, rör sig istället kring 25 procent.

På annat håll har ledande TSMC har i omgångar knorrat om hur bolagets expansion till tillverkning bortom Asien slår hårt mot dess marginaler. De senaste två kvartalen har bolaget noterats för en bruttomarginal om cirka 53 procent – där samma siffra under pandemins tidevarv istället svävat runt 60 procent. Värt att notera är däremot att TSMC spelar i en helt egen liga med stordriftsfördelar till följd av att bolaget omsätter drygt 10 gånger mer än SMIC och UMC under ett kvartal.

För att återgå till SMIC väntar sig bolaget ytterligare ökad omsättning under 2024 års andra kvartal. Vad som istället är oroväckande ur ett traditionellt affärsperspektiv är att SMIC väntar sig ytterligare försämringar av sina marginaler – potentiellt ända ned till 9 procent. Bolaget har samtidigt stadigt ökat sin beläggning och noterade för inledningen av 2024 en beläggning om 80,8 procent på produktionslinorna, upp från 68,1 procent under samma period 2023.

Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också