HemNyheterHalvledareSTMicroelectronics beviljas lån på 600 miljoner euro

STMicroelectronics beviljas lån på 600 miljoner euro

Europeiska investeringsbanken beviljar lån till STMicroelectronics, som ska investera pengarna i forskning och utveckling, design och utökad produktion i Europa.

Semi14 har tidigare skrivit om EU:s Chips Act, med vilken EU vill investera 43 miljarder euro i att stärka unionens halvledarindustri med målet 20 procent av världsmarknaden år 2030. Satsningen görs dock kanske främst för bilindustrin, där flera stora tillverkare fått stoppa produktionen till följd av just den rådande kretsbristen.

Direkta investeringar från EU-håll är inte det enda verktyget i lådan för att främja den inhemska industrin. I ett pressmeddelande skriver schweiziska tillverkaren STMicroelectronics att de beviljats ett lån på 600 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken (EIB). Pengarna ska användas för forskning och utveckling (FoU), design och produktion, och här ska investeringarna konkret användas för de redan befintliga fabrikerna i Agrate Brianza och Catania i Italien, samt Crolles i Frankrike.

I pressmeddelandet beskriver STMicroelectronics i punktform lånets betydelse som följer:

  • Ett lån för att finansiera forskning och utveckling (FoU) och nya innovativa produktionslinjer för en global ledare inom halvledare
  • Stödet ligger i linje med Europeiska unionens och dess medlemsstaters policy om att stärka halvledarindustrin i Europa
  • Finansiering som även bidrar till strategiskt viktiga objektiv för europeisk teknologisk suveränitet inom halvledarindustrin

This new loan from the EIB, with which we have been working in partnership for many years, is complementing the various existing instruments supporting our industry, such as the important projects of common European interest (IPCEI) and others that are currently being set up by the European Commission and the Member States. It is essential to work in Europe on the whole value chain: R&D, design and manufacturing, in collaboration with the different European ecosystems. ST will contribute to the goal of 20% of global production in Europe by 2030 and will continue to develop and manufacture in Europe innovative technologies and products to support the environmental transition and the digital transformation of all industries.

Jean-Marc Chéry, VD på STMicroelectronics

Förutom att göra investeringar av egenintresse som företag lyfter STMicroelectronics att den bidrar till EU:s målsättningar på halvledarområdet. Frankrikes och Italiens ekonomi- och finansministrar, Bruno Le Maire respektive Daniele Franco, konstaterar båda att satsningar på halvledare är fundamentalt viktiga för unionens ekonomi. Bruno Le Maire upprepar även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens att ”det blir ingen politisk suveränitet utan digital suveränitet”.

STMicroelectronics är en av Europas ledande tillverkare av halvledare för bilindustrin, men gör även lösningar bland annat för energisektorn, Internet of Things (IoT) och 5G.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också