HemNyheterPolitikTSMC:s Tysklandsatsning hänger på subventioner

TSMC:s Tysklandsatsning hänger på subventioner

Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att samtalen mellan Tyskland och TSMC om en fabrik helt hänger på subventioner.

Det är ingen hemlighet att EU uppvaktar TSMC i syfte att förmå den senare att förlägga en fabrik inom unionens gränser. Till ingens förvåning bekräftade TSMC i början av året att samtal pågår och att en eventuell facilitets vara eller icke vara i stort hänger på efterfrågan från kundhåll samt i vilken utsträckning EU med medlemsländer är villiga att bjuda till med subventioner.

Nu rapporterar nyhetsbyrån Reuters att TSMC och det regionala styret i tyska delstaten Sachsen är i långt gångna samtal, som är i sitt slutskede och nu har fokus på vilka subventioner regeringen kan erbjuda. En källa till tidningen berättar att den i östra Tyskland belägna delstaten i omgångar skickat delegationer till Taiwan för att föra sagda samtal med TSMC.

De nya uppgifterna ligger i linje med taiwanesiska Commercial Times, som i dagarna också gjorde gällande att det enda hindret som kvarstår för TSMC att sätta spaden i marken i EU är vilka subventioner som finns att hämta hem. Där framgick även att EU fått en rival i form av Singapore, som ska ha lagt fram ett mer lukrativt bud med större subventioner och skattelättnader än EU på bland annat på vatten och energi.

Rapporten kommer i kölvattnet av en kritisk ledartext hos den taiwanesiskt statliga nyhetsbyrån CNA, som ifrågasätter varför TSMC och landets ekonomi i stort ska etablera sig i EU. Resonemanget som framförs är minimala diplomatiska kontakter och avsaknaden av bilaterala handelsavtal, där CNA:s ledarredaktion menar att det vore naivt av Taiwan att etablera halvledartillverkning i EU utan att få något i utbyte. Anledningen till de korrekt beskrivna relationerna mellan två parter med i övrigt goda relationer stavas Kina, som med största sannolikhet skulle svara kraftfullt diplomatiskt och ekonomiskt om EU i för hög grad och formellt närmade sig Taiwan.

Tysklands regering på federal nivå och den regionala i Sachsen uppges vara villiga att gå TSMC tillmötes, men ska också vara i behov av ytterligare medel från EU-håll. Exakt vad som krävs från EU:s sida framgår inte, men förutom det uppenbara i form av en stor påse pengar finns regleringen som hindrar enskilda stater från att ge allt för stora subventioner och skattelättnader till företag. Här ska dock nämnas att dessa regleringar redan lättats på just i syfte att locka till sig aktörer som TSMC att etablera halvledartillverkning.

Semi14 påtalar gärna när Intel begär allt större subventioner av EU och möjligen har Intel mött sin överman i TSMC. Intel har för vana att verka i västländer med allt vad det innebär kostnadsmässigt medan TSMC med fabriker i öst är vana vid lägre kostnader i alla led. Ett exempel på denna diskrepans är bolagets etablering i USA, där kretsar signerade TSMC väntas ligga 50 procent högre jämfört med motsvarande chip producerade i Taiwan – detta trots utfästelser om subventioner från USA:s rättsakt CHIPS and Science Act.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också