HemNyheterTillverkningTyskland godkänner TSMC-konsortium och fabrik i Dresden

Tyskland godkänner TSMC-konsortium och fabrik i Dresden

Med bakgrund av att stärka inhemsk tillverkning godkänns TSMC:s etablering i EU, vilket sker i samarbete med Infineon, NXP Semiconductor och Bosch.

I slutet av sommaren stod det klart att TSMC avser etablera sig i Europa, mer specifikt i Tyskland i samarbete med NXP Semiconductors Infineon och Bosch. Bildandet av det nya samriskbolaget kallat European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) kunde dock mer ses som en avsiktsförklaring, i väntan på godkännande från Tyskland och EU.

The recent geopolitical upheavals have shown how important secured access to semiconductors is, especially for the German industry.

– Andreas Mundt, chef för Tysklands kartellmyndighet

Med EU:s mål om 20 procent av halvledarmarknaden år 2030 godkänns föga förvånande initiativet av kvartetten, där TSMC är majoritetsägare med 70 procent av bolaget medan NXP, Infineon Semiconductor och Bosch har en andel om 10 procent vardera. Godkännandet motiveras av Andreas Mundt, chef för Tysklands kartellmyndighet, med att rådande geopolitiska omständigheter visar på vikten av en säkrad leveranskedja för halvledare i Europa, och i synnerhet landets alltjämt viktiga fordonsindustri.

Etableringen av TSMC inom gränserna för den Europeiska unionen kommer efter en lång tids uppvaktning, där den taiwanesiska jätten under ett antal år visat på ett totalt ointresse att förlägga någon tillverkning i Europa. Tongångarna ändrades först efter att EU klubbade igenom Chips Act, där unionen tillsammans med medlemsländer och näringsliv bidrar med monetära medel för att stärka den inhemska halvledarindustrin.

I ett första skede handlar TSMC:s etablering inte om tillverkning i spjutspetsen, som används för kretsar avsedda bland annat persondatorer, telefoner, servrar och AI-applikationer. Istället ligger fokus på tillverkning med så kallade legacy-noder ned till 12 nanometer, som är mindre avancerade men betydligt mer kostnadseffektiva och i sammanhanget avsedda fordonsindustrin. Tillverkningskapaciteten av fabriken som ska förläggas i Dresden, Sachsen, ska uppgå till 40 000 kiselskivor per månad (eng. wafer starts per month, WSPM).

Att TSMC till slut får klartecken att etablera sig i Europa ska ses som en stor seger för EU, som länge försökt locka till sig världens största kretstillverkare. Segern bleknar dock i jämförelse med TSMC:s satsning i Arizona, USA, där de är igång med två nya fabriker för tillverkning på 3 nanometer och har gjort plats för fyra nya potentiella anläggningar. En i sammanhanget betydligt större prestigevinst för USA.

Nämnvärt är de olika förutsättningar på varsin sida om Atlanten. I USA finns redan genom Intel, Micron och Samsung tillverkning i spjutspetsen, medan det i EU länge handlat om äldre kostnadseffektiva legacy-noder – vilka är de som används i merparten elektronikprodukter. Inom unionen och då i synnerhet Tyskland ska fordonsindustrin även ses som den ekonomiska motorn, vilket gör TSMC:s etablering än mer viktigare än möjligheten att tillverka avancerade systemkretsar för servrar, datorer och telefoner.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också