HemNyheterPolitikUSA fastställer regler för CHIPS Act-utbetalningar

USA fastställer regler för CHIPS Act-utbetalningar

Inom kort hoppas USA:s regering ha regelverket på plats för att kunna inleda utbetalningar till företag.

Under våren 2023 lanserade USA sin CHIPS and Science Act, eller i kortform CHIPS Act. I grova drag en rättsakt som genom subventioner och skattelättnader ska stärka inhemsk halvledarindustri. Medan paketet värt 52,7 miljarder USD vid tillfället stod färdigt var det inte känt när pengarna skulle bli tillgängliga och konkret vilka villkor som behövde uppfyllas.

Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att USA:s handelsdepartement snart är i mål med att fastställa reglerna för CHIPS Act. Regelverket som ska på plats handlar primärt om Kina och att de subventioner som USA ska dela ut genom rättsakten inte ska komma Kina till dels. Detta har varit en käpphäst för framförallt, men inte uteslutande, Samsung, som med en fot i båda läger vill ta del av pengapotten i CHIPS Act och samtidigt kunna fortsätta verka i landet.

Reglerna i fråga riktas mot så kallade Countries of Particular Concent där en lång rad länder ingår, men i sammanhanget halvledare är det endast Kina som är relevant. Viktigast är ett förbud mot att bygga ut kapacitet för avancerade faciliteter och tillverkning i spjutspetsen i dessa länder under en 10-årsperiod. Tilläggas bör att även tillverkningen av kiselskivor (eng. wafers) ingår.

Företag som vill ta del av CHIPS Act-medel förbinder sig även att begränsa utbyggnaden av redan befintliga faciliteter. En expansion räknas som att utöka fabriksgolvet med mer än 5 procent och en fabriks produktionskapacitet får i samband med en utbyggnation inte utökas med mer än 10 procent.

Reglerna omfattar även andra områden som bedöms gå under paraplyet nationell säkerhet, det vill säga tekniker som anses viktiga i militära applikationer. Här ingår kvantdatorer, vissa typer av mogna tillverkningstekniker (eng. legacy nodes) och kretsar särskilt optimerade för att motstå radioaktivitet och andra tuffa miljöer.

We have to be absolutely vigilant that not a penny of this helps China to get ahead of us. […] I feel the pressure. We are behind but it is more important that we get it right. And if we take another month or a few more weeks to get it right, I will defend that because it’s necessary.

Gina Raimondo, USA:s handelsminister

Att få reglerna på plats har dragit ut på tiden, något som försvaras av USA:s handelsminister Gina Raimondo. Till kongressen talar hon om att inga subventioner från CHIPS Act får tillåtas gå till Kina och att saker därför måste få ta tid, men att hennes departement arbetar så snabbt som möjligt för att få regelverket på plats och börja fördela medel från rättsakten.

Av allt att döma ser USA:s regering ut att vara på god väg att komma tillrätta med den känsliga Kina-frågan, men hur TSMC ställer sig till reglerna återstår att se. En än större fråga är hur Sydkorea ställer sig kring detta, då både Samsung och SK Hynix har stora intressen i landet. Möjligen räcker de förlängda undantag, som gäller för företagen fram till oktober 2024, som ventil för att de ska kunna svälja det nya regelverket.

KällaReuters
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också