HemNyheterHårdvaraUSA ögnar hårdare kontroller av AI-export till Kina

USA ögnar hårdare kontroller av AI-export till Kina

Den amerikanska AI-stridsyxan plockas upp igen, ett år efter att de ursprungliga restriktionerna infördes.

Det amerikanska handelsdepartementet uppges vara i full färd med att täppa igen kryphål i regelverket som utvecklats för att hindra export av AI-hårdvara till Kina, rapporterar Reuters. Rapporterna om ett uppdaterat regelverk kommer ett år efter att USA fyrade av sin största salva i handelskriget, som tvingade bolag likt Nvidia att ta fram anpassade AI-kretsar särskilt ämnade den kinesiska marknaden.

Ett uppdaterat regelverk från Biden-administrationen väntas presenteras så snart som denna vecka, där nyheter kan komma att inkludera tvingad rapportering av försäljning till handelsdepartementet. Export av andra produkter som uppfyller vissa ”tekniska parametrar” (prestanda /reds. anm.) kan också komma att förbjudas, och här lär ribban sänkas från dagens nivåer.

De nu gällande restriktionerna fokuserar på att strypa försäljningen av kretsar som översteg en viss prestandatröskel, vilket har möjliggjort Nvidias specialare H800 och A800 – kretsar baserade på H100 och A100. Dessa produkter har anpassats för att med minsta möjliga marginal understiga de prestandabegränsningar som introducerats av handelsdepartementet, medan de i andra av handelsdepartementet icke-specificerade hänseenden presterar som sina fullvärdiga kusiner.

Det innebär att ett kommande regelverk mer eller mindre direkt tar sikte på Nvidias beräkningskretsar, som idag är världsledande inom just AI-tillämpningar. Istället för att sikta in sig på specifik prestanda gällande dagens mått ”bandbreddsparameter” som mäter hur snabbt AI-acceleratorer kommunicerar med varandra samt rå prestanda mätt i FLOPS (floating point operations per second), väntas det nya regelverket istället väga in en produkts prestandadensitet.

För att förbjuda export av en beräkningskrets krävdes tidigare att både prestanda och sagda bandbreddsparameter översteg tröskelvärden, medan de nya reglerna väntas tillåta förbud baserat på endast ena parametern – alternativt den ännu ej specificerade prestandadensiteten. Export av produkter som ”är i närheten” av de nya tröskelvärdena väntas också vara rapporteringsskyldiga och kan från fall till fall komma att förbjudas för export.

En ytterligare dimension i exportförbudet av AI-hårdvara har varit att kinesiska bolag kunnat bruka beräkningskraft belägen utanför Kina som står under kinesisk kontroll. Snaran väntas dras åt även kring detta, även om Biden-administrationen inte väntas införa restriktioner kring molntjänster som driftas av amerikanska bolag eller landets allierade. Även här väntas dock restriktioner för kinesiska intressen införas i någon utsträckning – exakt vilken återstår att se.

KällaReuters
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också