HemNyheterPolitikUSA trycker på Nederländerna och Japan för hårdare Kina-restriktioner

USA trycker på Nederländerna och Japan för hårdare Kina-restriktioner

Landet har varit på turné i Nederländerna och Japan för att få till stånd tuffare exportrestriktioner.

Försöken att förpassa Kina till den halvledartekniska stenåldern fortsätter och nu pressar USA på sina allierade att strama åt sina handelsrestriktioner ytterligare. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att Alan Estevez, chef för USA:s exportpolitik, nyligen besökt Nederländerna och Japan för att förmå ländernas regeringar att ytterligare utöka sina restriktioner.

I början av 2023 slöt USA ett avtal med Nederländerna och Japan, som innebar att de två senare förband sig att upphöra med export av särskilda litografiska verktyg för tillverkning av halvledare. Att länderna är av särskilt intresse kan tillskrivas deras helt avgörande roll inom tillverkning av halvledare, där Nederländerna med inhemska ASML och Japan med Canon, Nikon samt Tokyo Electron är ensamma om de litografiska verktyg som krävs för att etsa mönster på kiselskivor.

[China is opposed to the U.S.] coercing other countries and suppressing China’s semiconductor industry. This behaviour has seriously hindered the development of the global semiconductor industry and will eventually backfire.

– Lin Jian, Kinas utrikespolitiska talesperson

Rapporten som bygger på uppgifter från två källor med insyn i ärendet bekräftas i allt väsentligt av Nederländerna utrikesministerium, som berättar att ett möte ägde rum den 17 juni. Japan å sin sida konstaterar endast att de, föga förvånande, har utbyten med USA, men vill inte kommentera hur deras diplomatiska interaktioner ser ut. Kinas utrikespolitiska talesperson, Lin Jian, kommenterar därtill att landet starkt motsätter sig USA:s påtryckningar på andra länder och att det så småningom kommer att slå tillbaka.

Vad USA hoppas ska bli nästa drag tillsammans med sina allierade Nederländerna och Japan framgår inte, förutom att det handlar om just utrustning av något slag. De båda länderna har redan satt exportrestriktioner på sina respektive inhemska bolag, som måste ansöka om licens för att exportera avancerad utrustning till kinesisk mark. Dessa restriktioner ska dock ses som ett totalstopp – målet är att mota Kinas halvledartekniska avancemang i grind och därför godkänns i praktiken inga ansökningar för export av den mest avancerade utrustningen.

Ett annat steg som ligger nära till hands är att sätta ytterligare press på specifikt Nederländerna att stoppa ASML från att serva maskiner som sålts till Kina. Tidigare under våren rapporterades nämligen att det kunde vara nästa steg och sannolikt skulle det vara det mest effektiva för att kasta grus i Kinas maskineri. För att föregå kraftiga restriktioner köpte landets aktörer kollektivt in litografiska maskiner i aldrig tidigare skådad skala.

Kinas massinköp av maskiner har gjort landet mer motståndskraftigt än förutspått och inte nog med det har dess halvledarindustri fortsatt att växa, såväl vad gäller volym som att avancera mot mindre transistorer. Beroende på åtgärdens omfattning vore ett servicestopp ett potentiellt dråpslag för Kina. Slitage på litografiska maskiner är ofrånkomligt och de delar som används för ASML:s maskiner är praktiskt taget omöjliga att få tag på, men även själva underhållet är bolaget ensam om att kunna utföra. Utan service kommer med andra ord en – eller i det här fallet ett helt lands – maskinpark och därmed tillverkningskapacitet att förtvina.

Det servicestopp det spekuleras i är dock troligt att möta hårt motstånd från nederländskt håll. ASML är ett av landets såväl som Europas viktigaste företag och underhåll av litografiverktyg svarar för hela 20 procent av bolagets omsättning där Kina är den tredje största marknaden efter Taiwan (1) och Sydkorea (2). Här är det även värt att tillägga att ett sådant beslut av inrikespolitiska skäl kan komma att dröja.

Efter Nederländernas val november 2023 har Mark Rutte lett en övergångsministär i väntan på att ett fragmenterat parlament skulle samla sig. Efter mycket vånda har politikerna fått till stånd en ny koalitionsregering med högerpopulisten Geert Wilders parti PVV som största parti, som tillträder i början av juli. Även om tjänstemän på departementsnivå består är många av beslutsprocesserna i limbo och den nya regeringen behöver rimligtvis vara på plats innan utrikespolitiskt känsliga beslut kan fattas.

Att USA vill stoppa Kinas halvledartekniska framfart tillskrivs frågor om nationell säkerhet och att Kina inte ska få tillgång till avancerade kretsar för militära ändamål, men även AI. I en digitaliserad värld är elektronik även avgörande för ett lands ekonomiska tillväxt och restriktionerna som införs är därför även ett försök för USA för att på lång sikt behålla sin position som världens ekonomiska stormakt.

KällaReuters
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också