HemNyheterHalvledareAnalytiker förutspår en nedgång i halvledarförsäljning 2023

Analytiker förutspår en nedgång i halvledarförsäljning 2023

Minnesmarknaden branschens svarta får när Gartner och WSTS konsulterar spåkulan.

Det tidiga 2020-talet har inletts med tre rekordår för halvledarförsäljning, där 2022 den globala marknaden väntas nå 580 miljarder USD trots ett svagt avslutande halvår. Nu väntar analytiker från såväl Gartner som World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) att 2023 för med sig en nedgång om 3,6 respektive 4,1 procent för det kommande helåret.

De annalkande nedgångarna kommer dock från rekordnivåer och bör inte ses som ett mastodontiskt avbräck för halvledarbranschen i sin helhet. WSTS noterar att branschens försäljning ökade med hela 26,2 procent till 556 miljarder under 2021, och att försäljningen för 2022 väntas bygga på detta med ytterligare 4,4 procent.

Halvledarförsäljningen 2021–2023, enligt WSTS kalkyler. Bild: WSTS

År 2023 väntar WSTS att marknaden istället backar med 4,1 procent för att åter hamna inom felmarginalen för 2021 års siffror med en försäljning på 557 miljarder dollar. Främst minnesmarknaden, som redan under 2022 års tredje kvartal inledde en kräftgång, väntas fortsatt vara branschens sorgebarn. Hela 17 procents minskning ytterligare väntas i minnessegmentet, medan många andra marknadssegment väntas öka marginellt.

Intressant nog menar också WSTS att 2023 års försäljningstapp sker exklusivt i Asien, som också under 2022 är enda marknad att notera minskad försäljning jämfört med 2021. Kontinenten är fortsatt ohotad etta med långt över hälften av världsproduktionen, men att aktörer som Samsung, SK Hynix och Kioxia har sin minnesproduktion i regionen gör avtryck i WSTS siffror.

The short-term outlook for semiconductor revenue has worsened. Rapid deterioration in the global economy and weakening consumer demand will negatively impact the semiconductor market in 2023.

– Richard Gordon, Practice Vice President, Gartner
 202120222023
Intäkter595618596
Tillväxt (%)26.34.0-3.6
Total halvledarförsäljning 2021–2023 i miljarder USD, enligt Gartner. Data: Gartner

Där WSTS är en nordamerikansk lobbygrupp för halvledarbranschen kan Gartner istället ses som ett konsultbolag inom analys av alla typer av marknadsdata – utan att för sakens skull vilja vara sämre. Gartner menar däremot att halvledarförsäljningen år 2022 kommer toppa långt över 600 miljarder USD, för att år 2023 falla med 3,6 procent för att nästan exakt motsvara 2021 års omsättning.

Utöver att de underliggande siffrorna är något annorlunda landar Gartner i nästan samma slutsats som WSTS, nämligen att halvledaråret 2023 kommer vara slående likt 2021. Gartner ser också drastiskt minskad försäljning av minneskretsar som branschens bojsänke, men estimerar något mer konservativt att segmentet sjunker med ”endast” 16,2 procent för helåret.

DRAMNAND
202290,568,8
202374,259,4
Tillväxt (%)-18-13,7
Minnesmarknadens två huvudsegment. Data: Gartner

Gartner går också ett steg längre och delar upp minnesmarknaden i DRAM och NAND. Den senare minnestypen, som nyttjas för lagring, väntas av Gartner nå en tillväxt på 4,4 procent till 68,8 miljarder USD för helåret 2022. DRAM-marknaden är för 2022 istället ned 2,6 procent jämfört med 2021, och spås rasa med ytterligare 18 procent under det kommande året.

KällaWSTS
Jonas Klar
Jonas Klar
Ansvarig utgivare och medgrundare av Semi14. Började skruva med elektronik 20 år sedan och inledde skribentkarriären med att skriva om datorkomponenter år 2005. Har på senare år intresserat sig allt mer för affärerna och forskningen i halvledarbranschen.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också