HemPressmeddelandenBosch överträffar 2021 års prognos

Bosch överträffar 2021 års prognos

Boschkoncernen ökade sin försäljning och sitt resultat avsevärt under 2021. Enligt preliminära siffror steg försäljningen med 10 procent till 78,8 miljarder euro. Resultatet, EBIT, blev 3,2 miljarder euro. Rörelsemarginalen förväntas bli cirka 4 procent, jämfört med 2,8 procent föregående år.

”Vår verksamhet 2021 utvecklades mycket bättre än förväntat”, sa Dr. Stefan Hartung, koncernchef för Robert Bosch GmbH, vid en presentation av de preliminära siffrorna. ”Trots utmaningar i form av leveransflaskhalsar och prisökningar på råvaror, överträffade vi många prognoser.”

Klimatåtgärder drivkraft bakom tillväxt

Bosch koncernchef förväntar sig att många länders ansträngningar att gå mot en klimatneutral ekonomi stimulerar tillväxten i framtiden:

”Klimatåtgärder driver vår verksamhet framåt, från mobilitetslösningar och industriell automation till byggnadsteknik och hushållsapparater. Och tack vare ökad anslutning och artificiell intelligens kommer energieffektiviteten att fortsätta förbättras.”

Fortsatta satsningar på mikroelektronik och elektromobilitet

”Bosch är en teknisk pionjär inom många områden, och vi ska behålla den positionen”, fortsatte Hartung. Bosch fortsätter investera stora summor inom strategiskt viktiga områden, inklusive cirka 1 miljard euro i mikroelektronik och elektromobilitet. Samtidigt fokuserar företaget alltmer på partnerskap, som den nyligen utannonserade alliansen med Volkswagen inom automatiserad körning.

Pressmeddelanden
Pressmeddelandenhttps://semi14.se
Semi14 välkomnar och publicerar pressmeddelanden relevanta för de områden vi bevakar. Pressmeddelanden kureras och redigeras vid behov.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också