HemPressmeddelandenHållbar tillverkning av halvledare utvecklas vid RISE

Hållbar tillverkning av halvledare utvecklas vid RISE

Lundabolaget AlixLabs vidareutvecklar nu sin metod för att tillverka halvledare billigare, snabbare och med halverad energiförbrukning. Utvecklingen sker vid RISE testbädd ProNano i Lund. AlixLabs innovation kommer att bidra till lägre miljöpåverkan vid halvledartillverkning.

– Lund är ett nav för halvledarteknologi och vi har sett ett ökat tillväxtbehov bland startup-bolagen i regionen, säger Michael Salter, senior projektledare på RISE.

– För att växa behöver de tillgång till utrustning och renrum anpassade för industrialiserade processer.

Inom halvledarindustrin finns det olika renhetskriterier för varje processteg som tillverkarna måste uppfylla. För att uppnå de krävs dedikerad utrustning för industriella processer. Vid RISE testbädd ProNano utvecklar startup-bolag nano- och halvledarteknologi. Företagen får tillgång till en industriell tillverkningsmiljö där de kan skala upp och pilottesta sin prototyp utan att behöva investera i dyr utrustning.

Hos ProNano kommer AlixLabs att vidareutveckla en metod som kallas atomlageretsning. Med den metoden kan de halvera antalet processteg vid halvledartillverkning och helt utesluta ytterligare etsning, deponering, rengöring och litografi vilket både sänker kostnader och energiförbrukning.

– Som ett startup-bolag har vi inte råd med den stora investering som krävs för att ha ett eget renrum. Hos ProNano kommer vi att utveckla vår teknologi på större wafers anpassade för industrin och ta vår teknik från technology readiness level (TRL) fyra, som den är på idag, till sju, säger AlixLabs vd Jonas Sundqvist.

AlixLabs har etablerat sin verksamhet hos ProNano med kontor och de kommer framför allt att använda sig av testbäddens renrum och skanningselektronmikroskop (SEM) för att karakterisera de skapade nano-strukturerna.

– Litografi och nanostrukturering är en dyr och tidskrävande process, som dessutom har en negativ miljöpåverkan, säger Jonas Sundqvist, vd på AlixLabs. Med atomlageretsning kan vi totalt sett dra ner på energiförbrukningen med upp till 50 procent. En ytterligare vinst med metoden är att vi spara resurser och kan reducera utsläppen och vattenförbrukningen markant.

AlixLabs, som grundades för två år sedan, satsar på att deras teknologi ska vara redo för marknaden 2025. Halvledarinnovatörens kiselbaserade teknologi kommer framför allt att användas inom konsumentelektronik så som telefoner, surfplattor och datorer men även internetservrar.

– Vår hoppas att vår teknik kan att finnas i iPhone 16, säger Jonas Sundqvist.

Den globala halvledarbristen är en stor utmaning för många industrier och förväntas pågå lång tid framöver. EU-kommissionen har flera initiativ på gång för att stärka den europeiska produktionen av halvledare.

– Den europeiska industrin har halkat efter och det har blivit för dyrt för företag att tillverka i Europa. Men med vår teknik kan man sänka kostnaderna samt tillverka halvledare snabbare och på sikt ta tillbaka en del av tillverkningen till Europa. Nästa steg för oss är att utveckla 2-nanometerteknologi vilket är i linje med EU:s planer för en 2-nanometersfabrik och även Intel och Taiwan Semiconductor Manufacturing Company prospekterar i EU, säger Jonas Sundqvist, vd på AlixLabs.

KällaRISE
Pressmeddelanden
Pressmeddelandenhttps://semi14.se
Semi14 välkomnar och publicerar pressmeddelanden relevanta för de områden vi bevakar. Pressmeddelanden kureras och redigeras vid behov.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också