HemNyheterHalvledareUSA breddar CHIPS Act – ska stärka inhemska leveranskedjorna

USA breddar CHIPS Act – ska stärka inhemska leveranskedjorna

Amerikanska stödpengar nu tillgängliga även för projekt värda mindre än 300 miljoner dollar.

Efter att under våren ha klubbat igenom medel för CHIPS and Science Act är USA igång med att fastställa reglerna för de som vill ta del av subventioner. Förutom kritik om att företag som vill ta del av subventionerna inte får göra nämnvärda investeringar i Kina, har det från annat håll funnits röster som menar att rättsakten uteslutande fokuserar på större företag och projekt.

The smaller supply chain projects enabled by this funding will play a crucial role in creating a sustainable U.S. semiconductor ecosystem, providing large chipmaking facilities with access to the equipment, materials, and supplies required to boost U.S. domestic manufacturing. By investing up and down the supply chain, CHIPS for America will enable a diverse range of critical businesses to contribute to advancing U.S. technology leadership and fuel innovation for decades to come.

– Laurie. E Locascio, handelssekreterare för standarder, teknik och National Institute of Standards and Technology (NIST)

Nu hör USA:s regering bön och breddar CHIPS Act, som nu även kan nyttjas för projekt som understiger 300 miljoner USD. Projekt i den storleksklassen räcker inte på långa vägar för att sätta spaden i marken för nya helt fabriker för kretstillverkning, utan tanken är att rättsakten ska kunna användas för projekt avsedda att stärka inhemska leveranskedjor.

Bland exemplen på projekt i storleksklassen under 300 miljoner USD nämns tillverkning av verktyg, kemikalier, gaser och annat material som är nödvändiga vid produktion av halvledare. Likt tidigare är det inte enbart möjligt att söka subventioner för helt nya faciliteter, utan medlen kan även användas för att bygga ut och modernisera redan befintliga produktionslinor.

De mindre företag som vill ta del av CHIPS Act pengar kan från den 1 december 2023 fram till 1 februari 2024 lämna in en ansökan, där en konceptuell plan för det föreslagna projektet redovisas. Förutom att beskriva tekniken ska den även adressera centrala strategiska mål för USA, som hur det stärker landets ekonomi och nationella säkerhet. Handelsdepartementet ska sedan gå igenom samtliga inskickade projekt och bjuda in ”de mest lovande” ansökande, som ska få demonstrera varför just dem ska få ta del av CHIPS Act pengapott om 52,7 miljarder USD.

Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också