HemNyheterHalvledareKina satsar 59 miljarder kronor på inhemsk DRAM-industri

Kina satsar 59 miljarder kronor på inhemsk DRAM-industri

Changxin Xinqiao Memory Technologies ska på sikt förse nationen med primärminne i klass Micron, SK Hynix och Samsung.

Mittens rike har genom Yangtze Memory Technology Corp (YMTC) visat att de har teknisk förmåga att hålla jämn takt med de globala jättarna Samsung, SK Hynix och Micron inom lagringsminne – NAND. Läget är däremot annorlunda gällande primärminne, DRAM, där landet i dagsläget är uträknat och saknar dugliga inhemska alternativ.

I hopp om att komma tillrätta med detta investerar Kina 39 miljarder yuan, motsvarande 59 miljarder kronor, i startup-bolaget Changxin Xinqiao Memory Technologies (CXMT). Av pengarna kommer 14,6 miljarder yuan från den statliga investeringsfonden China Integrated Circuit Industri Investment Fund Phase II, ICF, även känd som Big Fund. Resterande härrör från lokalregeringen där företaget är baserat i Hefei, Anhui-provinsen.

Företaget som är blott två år gammalt kan ses som en motpol till YMTC och har som mål att förse Kina med DRAM värt namnet. Det Hefei-baserade bolaget är dock inte alls i närheten av spjutspetsen på DRAM-sidan, där de som bäst i dagsläget har DDR4-kretsar med en kapacitet om 8 Gb (2 GB) tillverkat på 22 nanometer. Detta att jämföra med amerikanska Micron som nyligen lanserade monolitiska DDR5-kretsar på 32 Gb (8 GB) producerade på en 1β-teknik (12 nanometer). Nämnvärt är även att Micron tillsammans med SK Hynix och Samsung i drygt ett decennium tillverkat minneskretsar i 10-nanometersklassen av såväl DRAM- som NAND-typ.

Att CXMT idag ligger många generationer efter kan snabbt komma att ändras, vilket YMTC är ett tydligt exempel på. YMTC låg efter grundandet år 2016 likt CXMT hopplöst efter, men började i slutet av 2019 tillverka 3D NAND med 64 lager minnesceller från att tidigare endast ha tillverkat ”2D NAND” med ett lager. Det var ett kliv som för Samsung tog fyra generationer, där de 2013 började på 24 lager för att successivt öka till 32, 48 och 64 lager under 2017. Därefter utvecklade YMTC snabbt kretsar med 128 lager och under 2022 års andra hälft 192 lager, för att redan 2023 introducera NAND med 232 lager minnesceller. Den rasande utvecklingen har heller inte stannat av – YMTC introducerade nyligen NAND-kretsar med högst antal lager och lagringsdensitet i världen.

Kapitaltillskottet om 39 miljarder yuan kan inom en inte allt för avlägsen framtid komma att öka betydligt. Tidigare under året rapporterade Bloomberg om att CXMT planerade en börsintroduktion (IPO) till en värdering om mer än 14,5 miljarder USD, motsvarande 158 miljarder kronor. Hur det går för CXMT att avancera inom DRAM återstår att se, men det är ingen högoddsare att kinesiska staten kommer göra vad de kan för att företaget ska lyckas. Utan DRAM går det inte att uppnå målet om självförsörjning inom halvledare, ett mål som blivit allt viktigare i takt med att USA stramar åt handelsembargon mot landet.

KällaBloomberg
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också