HemNyheterArkitekturerRISC-V utreds i USA – "riskerar användas av Kina"

RISC-V utreds i USA – ”riskerar användas av Kina”

Handelsdepartementet ser rött över att licensfria open source-standarder är öppna och som avsett kan användas av alla.

Kinas motståndskraft mot USA:s handelsembargon inom tekniksektorn har fått den senare att växla upp arbetet i att förpassa mittens rike till den teknologiska stenåldern. Under hösten vädrade amerikanska kongressledamöter för att de var beredda att ge sig på RISC-V, en öppen och licensfri standard, vilket i förlängningen skulle omkullkasta globala open source-samarbeten.

Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att frågan nu hanteras av USA:s handelsdepartement, som granskar möjliga säkerhetsimplikationer av Kinas arbete med RISC-V. Detta framgick i ett brev till amerikanska beslutsfattare i kongressen. Handelsdepartementet skriver bland annat att de granskar de potentiella riskerna (med RISC-V) och bedömer om de kan vidta lämpliga åtgärder, som skulle lösa eventuella problem.

Till skillnad från kongressens hårda retorik ha handelsdepartementet noterat att det inte vore en smal sak att ge sig på RISC-V, då ett sådant drag potentiellt skulle påverka amerikanska företag. Det påpekas att tidigare embargon av 5G-teknik till Kina skapade huvudbry för amerikanska företag som arbetade i internationella standardiseringsorgan, där Kina är medlem. Detta är endast ett av många exempel där det inte är oproblematiskt att försöka stänga ute Kina.

Att RISC-V nu är i skottgluggen av amerikanska regeringen har viss logik, nämligen att Kinas möjligheter att licensiera ARM:s arkitekturer begränsats. Landet behöver därför se sig om efter alternativ långsiktigt för att ta fram konkurrenskraftiga kretsar för alltifrån mobiltelefoner till infrastruktur, High-Performance Computing (HPC) och artificiell intelligens (AI). I dagsläget används RISC-V i låg utsträckning för dessa segment, men tros bli en kraft att räkna med på längre sikt då det i egenskap av en öppen och licensfri standard kan anpassas helt fritt efter egna önskemål.

Även om det är lätt att förstå intentionerna från amerikanskt håll vore eventuell inskränkning på RISC-V inget mindre än stendumt. Standarden som idag ses över av den schweiziska ideella organisationen RISC-V International, där medlemmar bidrar till vad som ska bakas in i instruktionsuppsättningen, går att likställa med hur det internationella samfundet samarbetar för framtida generationer av USB, PCI-Express, DDR-minnestekniker (JEDEC) och rentav internets infrastruktur. Det är inte heller långsökt att jämföra RISC-V med den öppna programvaran Linux.

Det är också i open source-delen som det befarade problemet ligger i. Även om organisationens kinesiska medlemmar, som Alibaba, Huawei, ZTE och Tencent, sparkas ut finns ingenting som hindrar dem från att använda RISC-V. Så länge instruktionsuppsättningen är öppen kan vem som helst använda den för att utveckla arkitekturer och kretsar, men inte komma med förslag på nya funktioner. Det senare skulle i förlängningen kunna leda till en kinesisk avgrening (eng. fork) som fragmenterar RISC-V, som trots dess öppenhet är tänkt att ha viss kompatibilitet. Det är alltså det här som amerikanska beslutsfattare på något vis vill stoppa.

RISC-V används idag framförallt för mikrokontroller som säljs i miljardvis årligen, och kan på sikt även komma att hota licensierbara ARM, men även Intel- och AMD-exklusiva x86. Tekniken har i allt större utsträckning omfamnats av industrijättar och det är nu endast en tidsfråga innan de första telefonerna, datorerna och datacenter som använder RISC-V en masse blir verklighet.

En framtid med RISC-V är dock svår att se framför sig om USA skulle landa i att inskränka dess öppenhet. Kanske än allvarligare är att det kan öppna Pandoras ask och att andra öppna initiativ likt tidigare nämnda står näst på tur. Vän av ordning hoppas att det finns smarta människor som får USA:s beslutsfattare att lägga energi på bättre saker i det högteknologiska handelskriget.

KällaReuters
Jacob Hugosson
Jacob Hugosson
Chefredaktör och medgrundare av Semi14. Datornörd som med åren utvecklat en fallenhet för halvledarbranschen. Har under 13 år skrivit för tidningar i print och online, hos vilka han verkat som alltifrån chefredaktör till community manager.
Relaterade artiklar
Annons

Läs också